Presentasjon av KIFO-prosjekt

på Culcom seminar i regi av UiO, mandag 10. desember 2007.