Fra KIFO seminaret 17. november 2008

Lenger ned finner du link til Dr Kati Niemelä’s presentasjon «Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe».