KIFO seminar 11. og 12. mai 2009

Ny religionsundersøkelsen: Sentrale funn om religion, offentlighet og moral.