Harald Hegstad: Den virkelige kirke

Tidligere KIFO forsker Harald Hegstad har utgitt bok med undertittel: Bidrag til ekklesiologien

Ti teser om lokalkultur

KIFO-forskerne Helene Egeland og Olaf Aagedal har (sammen med Mariann Villa ved Bygdeforsking) levert en rapport til Norsk Kulturråd om endringer i lokalt kulturliv. Hovedkonklusjonene ble oppsummert på Kulturrådets årskonferanse i november i form av 10 teser som er gjengitt i denne kronikken.