Dr. Art. Pia Lane er ansatt som Forskningssjef i KIFO

Pia Lane kommer fra en PostDoc-stilling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.