Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011

Hovedtema: Oppslutning om kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse