Fenomenet Bob Dylan sett med norske øyne

Pål Ketil Botvar beskriver Dylans tilbedere