Sindre Bangstad, Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss er nye forskere i KIFO

De nye forskerne fyller stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida Marie Høeg (permisjon)