Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8

KIFO-forsker Sindre Bangstad bidrar i årets utgave av Yearbook in Europe, Volume 8. Les mer om utgivelsen her.

Bokanmeldelse i Agora

Sindre Bangstad med anmeldelse av Ta-Nehisi Coates, Mellom verden og meg, Agora-Tidsskrift For Metafysisk Spekulasjon, nr. 2-3, 2016, Nov 2016.  

Intervju med Prof. Lila Abu-Lughod

Ten questions about anthropology, feminism, Middle East politics and publics. KIFO-forsker Sindre Bangstad intervjuer Prof Lila Abu-Lughod (Columbia University, USA) for det anerkjente tidsskriftet American Ethnologist (AE) I novemberutgaven av det ledende antropologiske fagtidsskriftet American Ethnologist (AE) intervjuer Sindre Bangstad en av verdens mest lest og siterte antropologer i vår tid, Lila Abu-Lughod ved Columbia […]