Tros- og livssynsdialoger i storbyen

«Kunsten å jubilere» Bokomtale i Dagen

Dagen 18.05.2017 Olav Hovdelien, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus med omtale av boka Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Omtalen kan leses her.

Can There Be an Anthropology of Hate Speech?

KIFO-forsker Sindre Bangstad med sin månedlige spalte i det amerikanske medlemstidsskrift Anthropology News (AN). Les spalten her.

KIFO-forsker intervjuet om 17. maifeiring og terror

Klassekampen 13.05.2017 «Det er landets største dugnad. Lokale komiteer og skolene gjør det samme de har gjort i alle år. Lokalsamfunnet oppdager seg selv hver 17. mai, sier Brottveit, som tror feiringen ville vært mye mer sårbar dersom den var toppstyrt.» Ånund Brottveit er intervjuet om 17. maifeiringen i Klassekampen. Terrorfrykten i dag har en […]

Inger Furseth intervjuet om religion og nasjonal identitet

Vårt Land 13.05.2017 «Religion brukes symbolsk for å trekke opp ulike grenser. Ved å si at vi legger vekt på kristne verdier, kan man trekke en implisitt grense mot islam. Kristendommen knyttes ofte mot de nasjonale verdiene.» Inger Furseth, professor ved ISS (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi) og professor II ved KIFO , er intervjuet i […]

Pål Ketil Botvar om julegudstjenester i ny bok om religion og menneskerettigheter

Religion, Education and Human Rights – Theoretical and Empirical Perspectives KIFO-forsker Pål Ketil Botvar står bak kapitlet May Children Attend Church Services During School Hours? How Debates on Religion in the Public Sphere Affects Norwegian Schools. Artikkelen inngår i boka Religion, Education and Human Rights – Theoretical and Empirical Perspectives, redigert av Anders Sjöborg og […]

Vellykket lansering av boka «Kunsten å jubilere»

Boka «Kunsten å jubilere» ble lansert på Litteraturhuset i Oslo, onsdag 3. mai. Omtrent 40 interesserte hadde møtt frem for å få med seg presentasjon, foredrag og panelsamtale. Professor i historie, Knut Kjeldstadli som var bedt om en forberedt kommentar gav positiv omtale av boka. Boka vil også bli lansert med et eget seminar ved […]

Forebygger, men holder det internt

Vårt Land 02.05.2017 «Moskeene gjør mye for å jobbe mot ­ekstremisme, men kan bli bedre på å vise fram hva de gjør, mener islamvitere.» KIFO-forsker Sindre Bangstad kommenterer Vårt Land-sak om moskeers arbeid med åpenhet og dialog, blant annet Islamic Cultural Center (ICC) sitt arrangement «Åpen dag». Lenke til saken her.

Omtale av boka «Kunsten å jubilere»

Klassekampen 29.04.2017 Omtale av boka «Kunsten å jubilere» som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 3. mai. Se omtalen her. Les mer om boka og lanseringen her.