Oppføringer av Admin Admin

KIFO-rapport vekker oppmerksomhet

Rapporten Tro, tillit og toleranse som er skrevet av Pål Ketil Botvar og Bjarke S. Mortensen ble lansert på et seminar 11.september på Litteraturhuset i Oslo. Rapporten vekket mye oppmerksomhet, både blant deltakere og i media i ettertid.   Se noen av oppslagene her: http://fritanke.no/nyheter/innvandringsskeptisk-ungdom-mer-negativ-til-menneskerettigheter/19.10588 https://www.nrk.no/norge/faktisk-helt-feil_-unge-vil-ikke-ha-hijab-og-nikab-i-gatene-1.13687846 http://forskning.no/religion-barn-og-ungdom/2017/09/unge-i-oslo-er-skeptiske-til-synlig-religion   Last ned rapporten her.    

Ny KIFO-rapport, om ungdoms holdninger til menneskerettigheter

11. september ble KIFO-rapporten Tro, tillit og toleranse. Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst lansert. En spørreundersøkelse gjennomført av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning viser at støtten til menneskerettighetene varierer blant unge på videregående skole i Oslo. Sterkest er støtten til politiske og sosiale rettigheter, mens det er mer variabel støtte […]

Lanseringsseminar: «Tro, tillit og toleranse»

Mandag 11. september lanseres KIFO-rapporten Tro, tillit og toleranse på et dagsseminar , arrangert av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning og VID – vitenskapelige høgskole. Rapporten som  er utarbeidet av Pål Ketil Botvar og Bjarke S. Mortensen inngår i et internasjonalt forskningsprosjekt om holdninger og praksis blant ungdom i europeiske storbyer. Et av […]

Kollektiv sorg: 20 år siden Dianas død

31. august i år var det 20 år siden prinsesse Diana omkom i en dramatisk bilulykke. Dødsfallet utløste en kollektiv sorgbølge verden sjelden har sett. Fremdeles, 20 år senere er dette kollektive minner som verden er opptatt av. KIFO-forsker Olaf Aagedal som forsker på kollektiv sorg og sorgreaksjoner, var til stede i London da prinsessen ble begravet. Han forteller […]

Internasjonal presentasjon av «Religion & humor»-prosjektet

På den internasjonale religionssosiologiske konferansen i Lausanne 4.-7. juli presenterte KIFO-forskerne Ann Kristin Gresaker og Pål Ketil Botvar foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Religion + humor = sant? Prosjektet hadde en egen sesjon der også Pål Repstad, Olav Hovdelien og Henrik Reintoft Christensen presenterte bidrag. Presentasjonene ble dekket av ARDA Assiociation of Religious Data Archives og […]

KIFO-forsker bidrar på seminar om bedehuskultur

«Det ene nødvendige – og alt det andre» Det teologiske menighetsfakultetet inviterer torsdag 7. september til et «faglig og underholdende heldagsseminar om bedehuset, vekkelsen, kirken og kulturen!» KIFOs nestor på bedehuskultur, Olaf Aagedal bidrar med foredraget «Frå vekkingshus til grendehus og kulturminne». Øvrige bidragsytere: Bernt T. Oftestad, Kristian Helland, Nils Tore Andersen, Erlend Berge og Kristin Norseth. Mer […]

Sindre Bangstad med ny bokutgivelse (redaktør) på Palgrave Macmillan

31. august lanseres boken: Anthropology Of Our Times: An Edited Anthology In Public Anthropology. KIFO-forsker Sindre Bangstad har i en årrekke vært en drivkraft i gjennomføringen av en rekke åpne antropologiforelesninger, hvor internasjonalt anerkjente antropologer har gitt sine bidrag. Antologien som Bangstad nå har redigert omtales fra forlaget som «kuliminasjonen» av denne omfattende forelesningsrekken, som har vært […]

Etter Kristiansand og Charlottesville: Ønsker vi at nazister fritt skal marsjere i norske byer?

Aftenposten 23.08.2017 «Nazisters rett til å demonstrere i norske gater er ikke en lakmustest på om man er for eller imot ytringsfriheten.» Dette skriver KIFO-forsker Sindre Bangstad sammen med en rekke andre samfunnsdebattanter i et debattinnlegg i Aftenposten. Artikkelen er en respons på hendelsene i Charlottesville (USA), og nazimarsjen i Kristiansand i slutten av juli. Les innlegget […]

KIFO flytter til Øvre Slottsgate 2 B

Onsdag 21. juni går flyttelasset til KIFO til nye lokaler i Øvre Slottsgate 2 B. Besøksadresse blir: Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo Våre nye postadresse blir: Pb. 37 Sentrum, 0101 Oslo    

Nytt nummer av Nordic Journal of Religion and Society er ute

Nummeret inneholder følgende artikler: Jörg Stolz: “Institutional, Alternative, Distanced, and Secular. Four Types of (Un)Belief and their Gods” Anne Birgitta Pessi: “Dazed and amazed by moonlight” Hildegunn Valen Kleive: “Young Hindu Religiosity in rural Norway” Sivert Skålvoll Urstad: “The religiously unaffiliated in Norway” Nummeret kan leses i sin helhet på idunn.no her Nordic Journal of […]

Ny KIFO-rapport: Nordmenns bibelbruk

I samarbeid med Det Norske Bibelselskap, har KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss analysert nordmenns bibelbruk basert på foreliggende, kvantitative data. Rapporten er en studie av nordmenns bibelbruk. Med utgangspunkt i foreliggende data tegnes et bilde av hvem som leser og hvem som ikke leser i Bibelen i Norge. Analysene kartlegger også hvordan nordmenns bibelbruk har endret […]

«Etterlyst: Jesus» – Forskningsformidling på teateret.

Religion er blitt et hett tema på teateret. Forestillingen «Etterlyst Jesus» på Det Norske Teateret har 100 forestillinger og et publikumstall på nærmere 50 000. Stykket settes også opp til høsten og skal også på turne. I september er det dessuten premiere på musikalen «Mormons Bok» som også tar utgangspunkt i en religiøs kultur. Som bakgrunn […]

«Kunsten å jubilere» Bokomtale i Dagen

Dagen 18.05.2017 Olav Hovdelien, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus med omtale av boka Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Omtalen kan leses her.

KIFO-forsker intervjuet om 17. maifeiring og terror

Klassekampen 13.05.2017 «Det er landets største dugnad. Lokale komiteer og skolene gjør det samme de har gjort i alle år. Lokalsamfunnet oppdager seg selv hver 17. mai, sier Brottveit, som tror feiringen ville vært mye mer sårbar dersom den var toppstyrt.» Ånund Brottveit er intervjuet om 17. maifeiringen i Klassekampen. Terrorfrykten i dag har en […]

Inger Furseth intervjuet om religion og nasjonal identitet

Vårt Land 13.05.2017 «Religion brukes symbolsk for å trekke opp ulike grenser. Ved å si at vi legger vekt på kristne verdier, kan man trekke en implisitt grense mot islam. Kristendommen knyttes ofte mot de nasjonale verdiene.» Inger Furseth, professor ved ISS (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi) og professor II ved KIFO , er intervjuet i […]

Pål Ketil Botvar om julegudstjenester i ny bok om religion og menneskerettigheter

Religion, Education and Human Rights – Theoretical and Empirical Perspectives KIFO-forsker Pål Ketil Botvar står bak kapitlet May Children Attend Church Services During School Hours? How Debates on Religion in the Public Sphere Affects Norwegian Schools. Artikkelen inngår i boka Religion, Education and Human Rights – Theoretical and Empirical Perspectives, redigert av Anders Sjöborg og […]

Vellykket lansering av boka «Kunsten å jubilere»

Boka «Kunsten å jubilere» ble lansert på Litteraturhuset i Oslo, onsdag 3. mai. Omtrent 40 interesserte hadde møtt frem for å få med seg presentasjon, foredrag og panelsamtale. Professor i historie, Knut Kjeldstadli som var bedt om en forberedt kommentar gav positiv omtale av boka. Boka vil også bli lansert med et eget seminar ved […]

Forebygger, men holder det internt

Vårt Land 02.05.2017 «Moskeene gjør mye for å jobbe mot ­ekstremisme, men kan bli bedre på å vise fram hva de gjør, mener islamvitere.» KIFO-forsker Sindre Bangstad kommenterer Vårt Land-sak om moskeers arbeid med åpenhet og dialog, blant annet Islamic Cultural Center (ICC) sitt arrangement «Åpen dag». Lenke til saken her.

Omtale av boka «Kunsten å jubilere»

Klassekampen 29.04.2017 Omtale av boka «Kunsten å jubilere» som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 3. mai. Se omtalen her. Les mer om boka og lanseringen her.

En hjelpende ånd

Vårt Land 29.04.2017 «Etter reformasjonen­ sluttet kirken å lytte­ etter de dødes stemmer. Nå mener teologer at de igjen må åpne dørene for at mange opplever nærvær fra avdøde.» KIFO-forsker Ann Kristin Gresaker med kommentar til saken. Lenke til saken finner du her.

Vår religionskunnskap er ikke kartlagt

Vårt Land 25.04.2017 Oppfølgingssak i Vårt Land  med utgangspunkt i KRLE-faget og usikkerhet knyttet til vektleggingen av de ulike temaene i faget. KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Tore Witsø Rafoss med kommentarer, blant annet om mangelen på undersøkelser om befolkningens kunnskaper om relgion og livssyn. «Her på KIFO ser vi behovet og har et ønske […]

I Norge ånder alt fred uden en blasfemilovgivning

Kristeligt Dagblad 29.04.2017 Spørsmålet om avskaffelse av blasfemilovgivningen er oppe til diskusjon i Danmark. Et flertall i Folketinget er for å avskaffe lovgivningen, mens regjeringen er noe mer tilbakeholdne og vil først henter erfaringer fra land som har avskaffet tilsvarende lovgivning, blant annet Norge. KIFO-forsker Sindre Bangstad uttaler seg om de norske erfaringene. Les saken […]

Arrangement på Litteraturhuset 2. mai

Med professor Lila Abu-Lughod, Columbia University, New York. KIFO arrangerer i samarbeid med Sosialantropologisk Institutt (SAI) UiO, Institutt for sosialantropologi og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB foredrag med Lila Abu-Lughod. Prof. Lila Abu-Lughod (Columbia University, New York) er en av de mest leste og siterte antropologer i verden i dag, og har i […]

Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk

Boklansering blir på Litteraturhuset Oslo onsdag 3. mai kl. 13 – 16. Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk KIFO har over flere år arbeidet med prosjekter knyttet til nasjonale jubileer gjennom forskningprosjekter, rapporter og konferanser. Dette ga ideen til boka som nå er kommet på Pax Forlag. Boka består av  artikler fra en tverrfaglig forfattergruppe, […]

Bedehus rives i stor hastighet

nrk.no 22.04.2017 «Hvert år forsvinner flere titalls norske bedehus – og dermed en viktig kulturarv. – Kanskje må andre enn bedehusfolket trå til for å bevare verdiene, sier forsker.» KIFO-forsker Olaf Aagedal kommenterer i en sak hos NRK Sørlandet, utviklingen med at stadig flere små bedehus gjøres om til grendehus, selges privat eller rives. Hele […]