Endringer i staben

Etter å ha vært ansatt siden 1997, slutter Morten Huse nå i sin stilling som forsker i KIFO. Også er Turid Skorpe Lannem hentet inn som forskningsassistent resten av 2005.

KIFO-seminar høsten 2005

Høstens KIFO-seminar blir 28. og 29. november på Diakonhjemmet. Erik Karlsaune fra NTNU og Pål Repstad fra HIA/KIFO er hovedkommentatorer. Karlsaune vil også holde et foredrag med tittelen Forskningsmiljøet som skapte «The social construction of reality»