Nordic Journal of Religion and Society: Nivå 2 tidsskrift.

Vi er stolte over å kunne fortelle at tidsskriftet Nordic Journal of Religion and Society (NJRS) er blitt et nivå 2 tidsskrift.

Trosopplæring – i hvilken kirke?

Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen. Gjennomført av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2006-2007 Hvilke tanker gjør vi oss om kirken og det som skjer der? Trosopplæringsreformen i Den norske kirke aktualiserer mange spørsmål knyttet til nettopp det å være kirke og måter å være kirke på. Dette heftet avslutter et KIFO-prosjekt med mål om å bidra til […]