Nils Terje Lunde: Norm og situasjon

En drøfting av krig/fred-spørsmålet i lys av kirkelig debatt i Norge i tiden 1945-2003

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009

Kirkeforskning har i samarbeid med Kirkerådet på oppdrag fra Kirkedepartementet laget Tilstandsrapport for Den norske kirke.

I gode og onde dager…

med undertittelen: Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke.