Why in the City? Explaining Urban Fundamentalism

Hva gjør storbyen til et egnet sted for fundamentalistiske grupper?

Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering

Redaktører: Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt, begge KIFO