«Kvinne og prest – femti år etter Ingrid Bjerkås

Dette er temaet for artikkelen til Hans Stifoss-Hanssen i boken til ære for Ingrid Bjerkås: «Hun våget å gå foran – Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge».

KIFO-seminar 23. mai: Religion, frivillighet og offentlighet

På vårens KIFO-seminar legger forskere fra KIFO og våre hovedsamarbeidspartnere frem arbeid med og resultater fra pågående forskningsprosjekter.