Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling?

I 2015 er alle menigheter i Den norske kirke omfattet av Trosopplæringsreformen. Rapporten spør om det betyr at utviklingsarbeidet og den aktive bruken av planene blir lagt på is.

Utlysning av forskerstillinger i KIFO

KIFO lyser ut 1-2 forskerstillinger. Søknadsfrist 27. april 2015