Church Reform and Leadership of Change

Av Harald Askeland og Ulla Schmidt (red.)

«Polarisering og kontinuitet»

Alt i alt representerer kirkevalget i 2015 et skritt i riktig retning demokratisk sett