Drøfter drop-in kirken

Reformasjonsjubileet som minnepolitikk. En artikkel av Olaf Aagedal

      Artikkelen gir eksempel på hvordan reformasjonsfeiringen i 2017 avspeilet arrangørenes verdier og interesser. Eksemplene er hentet fra Tyskland, Sverige, Danmark og Norge. Artikkelen er trykt i tidsskriftet «Kirke og kultur» 2/2018  og kan bestilles her  

Hva betydde rosetogene? En bokartikkel av Tore Witsø Rafoss

Hvem bestemmer kirkens ritualer?

Dagen, 07.06.2018 KIFO forsker Tore Witsø Rafoss i paneldebatt på KA konferansen snakker om endringer i kirkens ritualer. Les hele artikkelen her