Stillingsutlysning av forskerstilling (vikariat)

KIFOs nye rapport «Vi er ikke de som roper eller klager høyest».

Undersøkelsen om arbeidsmiljø blant fellesrådsansatte i Den norske kirke omtales i Vårt Land

«En fersk rapport forteller historien om et A-, B- og C-lag i Den norske kirke, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs» Rapporten er utarbeidet av Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, på oppdrag fra Fagforbundet. Les hele artikkelen her  

Ny KIFO rapport om arbeidsmiljø blant fellesrådsansatte