KIFO-seminar høsten 2007: 5. og 6. november

I dette KIFO-seminaret vil vi markere at tidligere forskningssjef ved KIFO Ole Gunnar Winsnes går av med pensjon. Første dag er satt av til presentasjon og drøfting av Winsnes’ siste prosjekt, mens følgende dag brukes til framlegg av papers med respons og samtale.

Søkere på forskerstillingen

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søkere på forskerstillingen ved KIFO.

Ny medarbeider på KIFO

Maria Aase er tilsatt i stillingen som rådgiver ved KIFO fra 1. oktober.