Ny KIFO-rapport analyserer sammensetning og arbeid i menighetsråd

Menighetsrådsmedlemmene utgjør en ressurssterk, men ensartet kirkelig kjernegruppe, ifølge ny KIFO-rapport.

Stiftsdagene i Nidaros arrangeres 14.-15. februar 2011

Temaet er «Mangfoldig, sann og livsnær – å være kirke med mange kulturer».

Etter dramatiske hendelser er ritualer særlig viktige og inntrykksfulle

I en ny artikkel går Hans Stifoss-Hanssen særlig inn på den kroppslige opplevelsen av å delta i minneritualene

Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 4. februar 2011