Den offentlige sorgen etter 22. juli

Forskere presenterer nye data om minnemarkeringene etter 22. juli på Litteraturhuset i Oslo 12. juni 2012 kl. 9 – 16.

Trosopplæring, hjem og skole

Evaluering av Trosopplæringsreformen To nye rapporter evaluerer menighetenes samvirke med hjemmene, og samarbeid mellom menigheter og offentlige institusjoner, i arbeidet med trosopplæring.

Evaluering av Trosopplæringsreformen

To nye rapporter evaluerer menighetenes samvirke med hjemmene, og samarbeid mellom menigheter og offentlige institusjoner, i arbeidet med trosopplæring.

Inger Furseth konstituert forskningssjef

Forsker I, Inger Furseth, er konstituert som forskningssjef ved KIFO inntil ny forskningssjef blir ansatt og tiltrer.

Forskningssjef Pia Lane slutter på KIFO

Staben på KIFO tok avskjed med forskningssjef Pia Lane

Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Olaf Aagedal (red)

Denne boka skildrar dei nye statsborgarseremoniane i Skandinavia, drøftar bakgrunnen for at dei er blitt innførte og set fenomenet inn i ein internasjonal samanheng.