Den offentlige sorgen etter 22. juli

Terrorhandlingene utløste reaksjoner som i omfang og intensitet mangler sidestykke i norsk historie.

Hompland og Aagedal med kapittel i boken «Festival!»

«Festivalscenarier» – presenterer tre ulike scenarier for utviklingen av festivalkulturen i Norge

Omstridt samordning av kirkelige og offentlige valg raskt akseptert

I en artikkel i boken «Et robust lokaldemokrati» ser Ulla Schmidt nærmere på ordningen med å legge kirkevalgene til samme tid og samme sted som de offentlige valgene.