Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013

Årets tilstandsrapport belyser samisk kirkeliv innenfor Den norske kirke. Kirkestatistikken for 2012 er det siste året med statskirkeordningen og blir således et viktig referansepunkt for å vurdere utviklingen videre

Når troen tar nye veier

Denne rapporten tar for seg personer som tidligere har vært aktive i et kristent miljø, men som har beveget seg over i det nyåndelige feltet.

Utlysning av forskerstilling i KIFO

KIFO har ledig forskerstilling. Søknadsfrist 2. desember 2013