Tore Witsø Rafoss forsvarer doktorgradsavhandlingen «Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli.»

3. mai på Universitetet i Oslo vil Rafoss forsvare sin doktorgradsavhandling i sosiologi. Han vil også holde en prøveforelesning om hvordan vi best kan forstå hvordan terror former samfunnet.

Tros- og livssynsdialoger

Evaluering av dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet Prosjektet skal evaluere dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet i Norge med særlig vekt på rollen til tre råd: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Vi vil kartlegge hvilke former for dialog som eksisterer lokalt og nasjonalt, og undersøke hvorvidt de fremmer gjensidig […]

Forandre for å bevare i kristent ungdomsarbeid?

Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker: Nye tilnærmingsmåter til temaene rusmidler og seksualitet