KIFO-rapport vekker oppmerksomhet

Rapporten Tro, tillit og toleranse som er skrevet av Pål Ketil Botvar og Bjarke S. Mortensen ble lansert på et seminar 11.september på Litteraturhuset i Oslo.
Rapporten vekket mye oppmerksomhet, både blant deltakere og i media i ettertid.

 

Se noen av oppslagene her:

http://fritanke.no/nyheter/innvandringsskeptisk-ungdom-mer-negativ-til-menneskerettigheter/19.10588

https://www.nrk.no/norge/faktisk-helt-feil_-unge-vil-ikke-ha-hijab-og-nikab-i-gatene-1.13687846

http://forskning.no/religion-barn-og-ungdom/2017/09/unge-i-oslo-er-skeptiske-til-synlig-religion

 

Last ned rapporten her.

 

 

Kollektiv sorg: 20 år siden Dianas død

31. august i år var det 20 år siden prinsesse Diana omkom i en dramatisk bilulykke. Dødsfallet utløste en kollektiv sorgbølge verden sjelden har sett. Fremdeles, 20 år senere er dette kollektive minner som verden er opptatt av.

KIFO-forsker Olaf Aagedal som forsker på kollektiv sorg og sorgreaksjoner, var til stede i London da prinsessen ble begravet. Han forteller om britenes reaksjoner på dødsfallet, og om kollektive sorgprosesser i et større oppslag i Dagsavisen og i NRK-radio.

Les hele oppslaget i Dagsavisen her.

Innslaget fra NRK, Østlandssendingen kan du høre her (02.11.43: Kollektiv sorg – 20 år siden Diana døde).

 

Etter Kristiansand og Charlottesville: Ønsker vi at nazister fritt skal marsjere i norske byer?

Aftenposten 23.08.2017

«Nazisters rett til å demonstrere i norske gater er ikke en lakmustest på om man er for eller imot ytringsfriheten.»

Dette skriver KIFO-forsker Sindre Bangstad sammen med en rekke andre samfunnsdebattanter i et debattinnlegg i Aftenposten. Artikkelen er en respons på hendelsene i Charlottesville (USA), og nazimarsjen i Kristiansand i slutten av juli. Les innlegget her.

«Kunsten å jubilere» Bokomtale i Dagen

Dagen 18.05.2017

Olav Hovdelien, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus med omtale av boka Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk.
Omtalen kan leses her.

KIFO-forsker intervjuet om 17. maifeiring og terror

Klassekampen 13.05.2017

«Det er landets største dugnad. Lokale komiteer og skolene gjør det samme de har gjort i alle år. Lokalsamfunnet oppdager seg selv hver 17. mai, sier Brottveit, som tror feiringen ville vært mye mer sårbar dersom den var toppstyrt.»

Ånund Brottveit er intervjuet om 17. maifeiringen i Klassekampen. Terrorfrykten i dag har en parallell til de rasistiske bombetruslene mot Sagene skoles barnetog i 1983. Den gang skapte det en motreaksjon som gjorde 17.mai fikk en ny og mer progressiv betydning. Feiringen er imidlertid også en stor dugnad og av stor betydning for lokalsamfunnet.

Lenke til artikkelen Klassekampen_2017-05-13

 

Inger Furseth intervjuet om religion og nasjonal identitet

Vårt Land 13.05.2017

«Religion brukes symbolsk for å trekke opp ulike grenser. Ved å si at vi legger vekt på kristne verdier, kan man trekke en implisitt grense mot islam. Kristendommen knyttes ofte mot de nasjonale verdiene.»

Inger Furseth, professor ved ISS (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi) og professor II ved KIFO , er intervjuet i en artikkel som omhandler religiøse symboler i offentligheten og hvordan dette i dag kobles sterkere til kulturarv og nasjonal identitet. Oppslaget kan du se her.

 

Forebygger, men holder det internt

Vårt Land 02.05.2017

«Moskeene gjør mye for å jobbe mot ­ekstremisme, men kan bli bedre på å vise fram hva de gjør, mener islamvitere.»

KIFO-forsker Sindre Bangstad kommenterer Vårt Land-sak om moskeers arbeid med åpenhet og dialog, blant annet Islamic Cultural Center (ICC) sitt arrangement «Åpen dag». Lenke til saken her.

Omtale av boka «Kunsten å jubilere»

Klassekampen 29.04.2017

Omtale av boka «Kunsten å jubilere» som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 3. mai. Se omtalen her.

Les mer om boka og lanseringen her.

En hjelpende ånd

Vårt Land 29.04.2017

«Etter reformasjonen­ sluttet kirken å lytte­ etter de dødes stemmer. Nå mener teologer at de igjen må åpne dørene for at mange opplever nærvær fra avdøde.»

KIFO-forsker Ann Kristin Gresaker med kommentar til saken. Lenke til saken finner du her.

Vår religionskunnskap er ikke kartlagt

Vårt Land 25.04.2017

Oppfølgingssak i Vårt Land  med utgangspunkt i KRLE-faget og usikkerhet knyttet til vektleggingen av de ulike temaene i faget.

KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Tore Witsø Rafoss med kommentarer, blant annet om mangelen på undersøkelser om befolkningens kunnskaper om relgion og livssyn.

«Her på KIFO ser vi behovet og har et ønske om å undersøke det nærmere, særlig når det gjelder folks bibelkunnskap sier forsker Pål Ketil Botvar»

«Når vi slår fast at nye generasjoner ikke kjenner sitt Fader Vår eller sin bibelhistorie, kan det hende vi har rett, men det er knapt mulig å belegge det med forskning. Vi har ingen sikker viten om vår uvitenhet om religon, sier Botvars forskerkollega Tore Witsø Rafoss»

Les hele saken her.

I Norge ånder alt fred uden en blasfemilovgivning

Kristeligt Dagblad 29.04.2017

Spørsmålet om avskaffelse av blasfemilovgivningen er oppe til diskusjon i Danmark. Et flertall i Folketinget er for å avskaffe lovgivningen, mens regjeringen er noe mer tilbakeholdne og vil først henter erfaringer fra land som har avskaffet tilsvarende lovgivning, blant annet Norge.

KIFO-forsker Sindre Bangstad uttaler seg om de norske erfaringene. Les saken her.

Bedehus rives i stor hastighet

nrk.no 22.04.2017

«Hvert år forsvinner flere titalls norske bedehus – og dermed en viktig kulturarv. – Kanskje må andre enn bedehusfolket trå til for å bevare verdiene, sier forsker.»

KIFO-forsker Olaf Aagedal kommenterer i en sak hos NRK Sørlandet, utviklingen med at stadig flere små bedehus gjøres om til grendehus, selges privat eller rives. Hele saken kan du lese her.

Kirkens rolle i grunnlovsjubileet

Vårt Land 18.04.2017

Vårt Land med sak med utgangspunkt i boka «Kunsten å jubilere» om kirkens rolle i grunnlovsjubileet, KIFO-forskerne Olaf Aagedal og Pål Ketil kommenterer saken.

Les saken her.

Derfor blir det god stemning på musikkfestival

forskning.no 10.04.2017

«Festivalgjengerne blir revet med av den gode stemningen. Men hva består den egentlig av?»

Aksel Tjora, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av Sosiologisk poliklinikk har sammen med andre sosiologer  prøvd å finne ut akkurat hva.
Sommeren 2015 rullet fem av kollegene hans fra Sosiologisk poliklinikk inn en campingvogn midt i Pstereofestivalen i Trondheim. De etablerte en forskningscamp for å snakke med publikum og suge til seg stemningen. På to dager gjorde de 91 intervjuer på i gjennomsnitt fem minutter med 128 deltakere.

KIFO-forsker Olaf Aagedal kommenterer saken med utgangspunkt i egen forskning. Les hele saken i forskning.no her.

Islamsk Råd Norge – KIFO-forsker kommenterer

KIFO-forsker Sindre Bangstad kommenterer ulike saker knyttet til Islamsk Råd Norge

Dagsavisen 7.04.2017
Dominert av norskpakistanere

Dagsavisen 01.04.2017
Representerer få muslimer

Vårt Land 01.04.2017
Stortingsrepresentanter krever statlig halal-godkjenning

Dagbladet 29.03.2017
Leyla Hasics Islamsk Råd
KIFO-forsker Sindre Bangstad uttaler seg om Leyla Hasic og hennes tidligere offentlige fremtredener.

 

 

Amatørkor satser stort før påske

vl.no 03.04.2017

Olaf Aagedal mener at kirken har en landsdekkende struktur av proffe musikere som er flinke til å skape samspill opp mot lokalt amatørskap. Kirken er en av de viktigste rekrutteringsarenaene til det profesjonelle musikklivet, sier Aagedal. Les oppslaget her.

Multikulturalisme som stråmann

antirasistisk.no 23.03.2017

Avsvergelsen av «multikulturalismen» har blitt en rituell øvelse.

Norske politikere fra høyre til venstre har de siste ukene formelig stått i kø for å utføre det som etter hvert mer og mer fremstår som en rituell øvelse, nemlig avsvergelsen av noe de karakteriserer som ‘multikulturalismen.’ Språk- og begrepsbruken fra politikernes side har imidlertid vært så vidt uklar og rørete at ‘multikulturalismen’ nok en gang fremstår som en stråmann…

KIFO-forsker Sindre Bangstad med innlegg  om multikulturalisme på antirasistisk.no. Les hele innlegget her.

Hyllet drapsmann – foredrag ble avlyst

Vårt Land 15.03.2017

Vårt Land med redaksjonell sak om Muslim Senter Furusets inivitasjon og senere avlysning av foredrag med imam Muhammed Asim Hussain.

KIFO-forsker Sindre Bangstad med kommentar til saken. Saken kan du lese her.

The lessons from Norway’s terror attack that the world failed to heed

Open Democracy 07.03.2017

Sindre Bangstad med innlegg på nettressursen Open Democracy, en uavhengig, global medieplattform med opp mot 8 millioner besøk i året.
Nettstedet har som formål å oppmuntre til demokratisk debatt globalt, med menneskerettigheter i fokus.
Les innlegget her.

Transportplan kan tømme kirkebenker

Vårt Land 06.03.2017

Regjeringen vil bruke tusen milliarder kroner på nasjonal transportplan. Hvilke prosjekter som innvilges og ikke, vil påvirke hvor landets kirkegjengere tilbringer søndagene sine.

KIFO-forsker Olaf Aagedal kommenterer sak i Vårt Land om hvordan endringer i infrastruktur har og kan påvirke bruken av kirker og bedehus. Veier og broer er dårlig nytt for kirkebygg og bedehus i periferien, uttaler Aagedal blant annet. Se saken her.

Influential Women of and for Anthropology

08.03.2017 Anthropology News
Sindre Bangstad i anledning kvinnedagen, om betydningfulle kvinner innen fagfeltet:

As Anthropologists we are not only the products of our lived experiences in and out of the field, but also of our readings. Asked by AN’s editorial team to name one woman anthropologist whose work has been formative for me, the name and the title that first came to mind was Lila Abu-Lughod and her Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society first published in 1986, and recently re-issued in a 30th anniversary edition.There have been many other works–for sure–but Lila’s work was what as a young student of anthropology at the University of Bergen in Norway – demonstrated to me what a masterfully written, richly textured and detailed ethnographies about the ordinary (and extraordinary) lives of female ‘others’ could do in enriching one’s understanding of human diversity and difference. I credit it with inspiring me to pursue an academic career in the field known as ‘the anthropology of Islam’ – properly conceived of as being about ‘Muslims’, rather than ‘Islam’ – and to do ethnographic fieldwork among Muslims in South Africa. The world is what it is, but Lila’s work remains for me a touchstone for anthropology at its very best and most humane.

 

 

 

Norway: The unholy alliance between ‘secular Muslims’ & far-right Islamophobic activists

Sindre Bangstad med essay for University of California-Berkeleys Islamophobia Research And Documentation Project (IRDP)

Les essayet her.

Rasisme 2016

Norgesglasset, NRK Radio, 16.02.2017.
Sindre Bangstad om rasisme. Hør klippet her.

Solbergs nasjonalisme-retorikk vekker oppsikt

Nrk.no 15.02.2017. Tore Witsø Rafoss er intervjuet i forbindelse med at statsminister Erna Solberg snakker om norsk «nasjonalisme». Han uttaler blant annet: «Hvis man legger lokk på en  moderat form for nasjonalisme, åpner man for ekstrem nasjonalisme.» Se hele saken her.