Ann Kristin Gresaker and Jonas Lindberg have received NOREL PhD scholarships

Gresaker holds a MA in sociology. Her thesis will focus on religion and media, and her office will be at Centre for Church Research (KIFO) in Oslo. Lindberg holds a MA in theology with special reference to the sociology of religion. The topic of his doctoral thesis is religion and politics, and he will be located at Uppsala University.

Les mer

I gode og onde dager…

med undertittelen: Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke.

Les mer

Ti teser om lokalkultur

KIFO-forskerne Helene Egeland og Olaf Aagedal har (sammen med Mariann Villa ved Bygdeforsking) levert en rapport til Norsk Kulturråd om endringer i lokalt kulturliv. Hovedkonklusjonene ble oppsummert på Kulturrådets årskonferanse i november i form av 10 teser som er gjengitt i denne kronikken.

Les mer

Ny bok: Lokalt kulturliv i endring

Dei har gitt ut ei bok som tek pulsen på det nye Kultur-Noreg. Kva blir kultur nytta til, og kva gjer dette med innhaldet i det lokale kulturlivet?

Les mer

Announcement: PhD scholarships

2-3 PhD scholarships within the research program «Religion in the public sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries» (NOREL).

Les mer

Lansering

Utredningsrapporten «Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge» lanseres fredag 13. november.

Les mer

Pål Repstad med artikkel i bok

Artikkelen gir en oversikt over den religionssosiologiske fagdebatten om civil religion (samfunnsreligion) i Norden.

Les mer

Ulla Schmidt i Verdibørsen

Denne høsten deltar Ulla Schmidt en gang i måneden i et panel i NRK P2s «Verdibørsen» der ulike religiøse nyheter kommenteres.

Les mer

Pål Ketil Botvar med artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion»

I forbindelse med sitt nylig avsluttede doktorgradsprosjekt har KIFO-forsker Pål Ketil Botvar publisert en artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion» nr 3, 2009

Les mer

Konferanse om alternativ spiritualitet

Egede Instituttet arrangerer en åpen konferanse 27. og 28. nov. 2009 med temaet «50 år med alternativ spiritualitet»

Les mer

Pål Ketil Botvar disputerer 30. oktober 2009

Pål Ketil Botvar disputerer fredag 30. oktober 2009 for PhD-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Les mer

Prosjektet Presters arbeidsforhold er ferdigstilt!

Samlerapport for prosjetet Presters arbeidsforhold er nå ferdigstilt: Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.

Les mer