Konfirmasjon er en viktig tid for protestantisk ungdom

Confirmation Work in Europe er basert på empiriske undersøkelser av konfirmasjon i Europa, blant konfirmanter og blant konfirmantledere

Internasjonal bok om konfirmasjon med bidrag fra KIFO-forsker

Empiriske undersøkelser av konfirmasjon i Europa viser at konfirmasjon er en viktig tid for protestantisk ungdom.

KIFO seminar 29.april på Diakonhjemmet Høgskole

Den norske kirke: På vei til å bli mer demokratisk?
– Hva kan vi lære av kirkevalget 2009?

Inger Furseth med artikkel i bok: Atheism, Secularity and Gender.

I boken: Atheism and Secularity, Volume I, redigert av Phil Zuckerman, utgitt på Praeger forlag.

Seminar om forholdet mellom teologi og samfunnsvitenskap

Med utgangspunkt i Harald Hegstads nye bok Den virkelige kirke (KIFO Perspektiv, Tapir Forlag)

3 KIFO-tilknyttede forskere bidrar på religionskonferanse

Norsk Sosiologforening, avdeling Østlandet, arrangerer Religionskonferanse – et sosiologisk blikk på våre egne religiøse tradisjoner