Evaluering av Trosopplæringsreformen begynner datainnsamling

Stiftelsen Kirkeforskning KIFO har sammen med Universitetet i Agder (Institutt for religion, filosofi og historie) og Universitetet i Nordland (Profesjonshøgskolen) fått i oppdrag av Kirkerådet å evaluere Trosopplæringsreformen i Den norske kirke i 2011 – 2013. I løpet av våren og sommeren 2011 gjennomføres flere større datainnsamlinger for dette prosjektet.

Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 26. april 2011

Tro og praksis knyttet til døden endres

I Religion og livssyn nr 1 2011, tidsskrift for religionslærereforeningen i Norge, skriver Pål Ketil Botvar om endringer i tro og praksis knyttet til døden.

Den alternative religiøsitetens to ansikter

Dette er tittelen på Pål Ketil Botvars bidrag i boken Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet.