Lansering av nytt nettsted

Den 1. desember inviterer vi våre brukere til nye kifo.no.

Ny bok: Lokalt kulturliv i endring

Dei har gitt ut ei bok som tek pulsen på det nye Kultur-Noreg. Kva blir kultur nytta til, og kva gjer dette med innhaldet i det lokale kulturlivet?

Announcement: PhD scholarships

2-3 PhD scholarships within the research program «Religion in the public sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries» (NOREL).

Lansering

Utredningsrapporten «Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge» lanseres fredag 13. november.

Pål Repstad med artikkel i bok

Artikkelen gir en oversikt over den religionssosiologiske fagdebatten om civil religion (samfunnsreligion) i Norden.

Ulla Schmidt i Verdibørsen

Denne høsten deltar Ulla Schmidt en gang i måneden i et panel i NRK P2s «Verdibørsen» der ulike religiøse nyheter kommenteres.

Pål Ketil Botvar med artikkel i bok utgitt på BRILL, oktober 2009

«Holy Nations and Global Identities
Civil Religion, Nationalism, and Globalisation»

Pål Ketil Botvar med artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion»

I forbindelse med sitt nylig avsluttede doktorgradsprosjekt har KIFO-forsker Pål Ketil Botvar publisert en artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion» nr 3, 2009