Rapport 3. om Stat-kirkehøringen

Den tredje rapporten om resultatene vedrørende evalueringen av høringsuttalelsene i stat-kirkesaken er klar.

Cathrine Hansen

En medarbeider slutter.

Endring av KIFOs nettverk?

Representantskapet skal behandle et forslag til ny organisering av samarbeidet mellom KIFO og de tilknyttede institusjonene.

Nytt nummer av NJRS

Nr. 1, 2007 av «Nordic Journal of Religion and Society» har nå kommet.

Ansettelse i kontorstilling

Maria Aase begynner i stillingen som rådgiver i KIFOs administrasjon 25. september 2007.

Olavsstipendiat Anne Dalen

Anne Dalen har nå kontor hos Stiftelsen Kirkeforskning.

Møtet med den andre

Hans Stifoss-Hanssen og Marit Bunkholt (red.) Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hanssen Hans Stifoss-Hanssen har vært sjelesorglærer på Det praktisk-teologiske seminar i en årrekke. Seminaret gir nå ut et utvalg av hans tekster. Tekstene i samlingen er preget av noen engasjerte anliggender. et hovedengasjement er å rydde plass til sjelesorgen i det teologiske fagrommet, […]