Skal forske på religion og humor i norske medier

forskning.no 19.01.2017. Oppslag om forskningsprosjektet Religion og humor som KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker skal gjennomføre, med støtte fra Fritt ord. Les artikkelen på forskning.no her.  

Finnes det humanisthumor?

  Vårt Land 21.01.2017. KIFO-forsker Pål Ketil Botvar om humor og livssyn i Vårt Land. Les saken her.

Mer om fribryteren Donald Trump på podcast

  KIFO forsker Tore Witsø Rafoss snakker om Donald Trump og fribryting på Morgenbladets podcast. (Intervjuet starter etter 13 minutter)

Fribryteren Donald Trump

Morgenbladet nr. 2 / 13.-19. januar 2017. KIFO forsker Tore Witsø Rafoss med essayet «Fribryteren Donald Trump» i Morgenbladet.    

Grensen for hva som er greit, er endret

VG 19.01.2017: KIFO-forsker Sindre Bangstad om hverdagsrasisme i intervju i VG. Les saken her.

KIFO-forsker valgt ut som fast spaltist i Anthropology News

KIFO-forsker Sindre Bangstad er blitt valgt ut som spaltist i den amerikanske antropologiforeningens (AAA) medlemstidsskrift Anthropology News (AN), som utkommer på nett og papir på månedsbasis, og går ut til medlemmer av foreningen over hele verden i et antall av over 10 000 hver måned. Som spaltist i Anthropology News vil Bangstad levere en månedlig spalte […]

KIFO med nye nettsider

KIFOs nettsider er nå lagt om i WordPress med mobilvennlig og responsivt design. Vi håper dere som brukere vil oppleve dette som positivt. KIFO ønsker å synliggjøre forskernes opptreden i media på en bedre måte, og innleggene kan nå deles på sosiale medier. KIFO i media vil bli publisert fortløpende på forsiden, sammen med nyheter […]

Unge mener ikke Norge er et kristent land.

Nettavisen 03.01.2017: KIFO-forsker Pål Ketil Botvar kommenterer i Nettavisen en meningsmålingen InFact har utført for avisen Dagen. Les saken her: «Unge mener ikke Norge er et kristent land»

Politisk håndtering av religiøst mangfold

KIFO skal i samarbeid med Universitetet i Stavanger/VID Misjonshøgskolen gjøre en studie av hvordan tros- og livssynsmangfoldet møtes politisk i Oslo. Les mer om prosjektet her.

Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8

KIFO-forsker Sindre Bangstad bidrar i årets utgave av Yearbook in Europe, Volume 8. Les mer om utgivelsen her.

Bokanmeldelse i Agora

Sindre Bangstad med anmeldelse av Ta-Nehisi Coates, Mellom verden og meg, Agora-Tidsskrift For Metafysisk Spekulasjon, nr. 2-3, 2016, Nov 2016.  

Intervju med Prof. Lila Abu-Lughod

Ten questions about anthropology, feminism, Middle East politics and publics. KIFO-forsker Sindre Bangstad intervjuer Prof Lila Abu-Lughod (Columbia University, USA) for det anerkjente tidsskriftet American Ethnologist (AE) I novemberutgaven av det ledende antropologiske fagtidsskriftet American Ethnologist (AE) intervjuer Sindre Bangstad en av verdens mest lest og siterte antropologer i vår tid, Lila Abu-Lughod ved Columbia […]

Frykter liberale muslimer favoriseres

Vårt Land 23.11.2016: KIFO-forsker Sindre Bangstad kommenterer. Les saken her: Frykter liberale muslimer favoriseres.

Staten overlater feiringen til kirken

Vårt Land 15.11.2016: KIFO-forsker Olaf Aagedal i Vårt Land om statens deltakelse i reformasjonsjubileet Les saken her. Preses Byfuglien: – Ikke helt i mål Preses Helga Haugland Byfyglien kommenterer saken om reformasjonsjubileet  

Åpner sitt hjem for hele verden

NRK Ekko – 31.10.2016: Tore Witsø Rafoss i radioprogrammet Ekko om tillit.

Barnenattverd

En studie av den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke hvor også barn inkluderes i nattverden. Praktisering av barnenattverd er en av de største endringene i gudstjenestene i Den Norske Kirke. I et nytt  forskningsprosjekt vil vi undersøke hvordan barnenattverd introduseres og praktiseres innenfor rammen av Trosopplæringsreformen og hvilke utfordringer dette reiser for trosopplæringsarbeidet. Barnenattverd […]

Mor har mer å si om dåp enn far

Vårt Land 25.10.2016: Kronikk av Tore Witsø Rafoss, og kommentarer i Vårt Lands oppslag om dåp. Mor har mer å si om dåp enn far

Søkte penger fra Saudi-Arabia

Utrop.no 19.10.2016: Sindre Bangstad kommenterer saken. Les saken her.  

Bokanmeldelse i Anthropology of This Century

I siste utgave av det nettbaserte tidsskriftet Anthropology Of This Century (AOTC), som redigeres av Prof Charles Stafford ved London School of Economics (LSE) i Storbritannia, har Sindre Bangstad en lengre anmeldelse av Prof David H. Price sin monografi «Cold War Anthropology: the CIA, the Pentagon and the Growth of dual use anthropology» (Duke University […]

Mytene om hijabens opprinnelse

vl.no 03.10.2016: Kronikk av Sindre Bangstad. Les saken her.

Åndenes avmakt

vl.no 30.09.2016: Pål Ketil Botvar med uttalelse om nyåndelighet. Les saken her.

«Undercover for å bli muslimhater»

Dagbladet.no 24.09.2016: Sindre Bangstad med kommentar til Ludvig Løkholm Levins dokumentar (NRK P3) om islamfiendtlighet. Les saken her.

Et religiøst landskap i endring

Det norske religiøse landskapet er i endring, og Den norske kirke opplever en jevn nedgang i oppslutning og at færre blir døpt. En ny rapport fra KIFO har undersøkt oppslutning om dåp på Østre Romerike. Denne bidrar med ny kunnskap om hvor mange som døper barna sine og hva som former valget å døpe eller […]

Stortingets sekuære blindspor

Sindre Bangstad kommenterer Stortingets forslag om å be regjeringen utrede muligheter for å trekke tilbake økonomisk støtte til enkelte trossamfunn.

Verdier, religion og menneskerettigheter

Prosjekt om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter. Det er samlet inn spørreskjemasvar fra ca 1000 ungdommer fra 20 videregående skoler i Oslo og Akershus.Materialet er representativt for ungdomsbefolkningen på viktige bakgrunnsvariabler. Prosjektet er et samarbeid mellom ca 20 europeiske land, og koordineres fra universitetet i Wurzburg, Tyskland. I prosjektet sammenliknes ulike religiøse gruppers […]

KIFO-forsker med kapittel i ny bok

KIFO-forsker Sindre Bangstad har et kapittel i antologien Fear of Muslims? International Perspectives on Islamophobia.Boken er redigert av Prof Douglas Pratt og Dr Rachel Woodlock, og er nylig utkommet på forlaget Springer.

Tore Witsø Rafoss forsvarer doktorgradsavhandlingen «Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli.»

3. mai på Universitetet i Oslo vil Rafoss forsvare sin doktorgradsavhandling i sosiologi. Han vil også holde en prøveforelesning om hvordan vi best kan forstå hvordan terror former samfunnet.