Annual Review of Anthropology

KIFO-forsker Sindre Bangstad er sitert i to oversiktsartikler i Annual Review of Anthropology, som siden 1972 har publisert oversiktsartikler forfattet av ledende antropologer internasjonalt som gir en oversikt over viktig og relevant antropologisk faglitteratur på ulike felt.

Artiklene kan du lese her og her.

Et speil mot Europa

Agenda Magasin, 02.10.2019

KIFO-forsker Sindre Bangstad er sitert i en artikkel om hvorfor tenkere som Pankaj Mishra og Achille Mbembe er realevante i vår tid.

Les artikkelen her.

Hver fjerde nordmann tror på gjenferd

NRK P1, 09.10.2019

Hver fjerde nordmann tror at «noen hus og bygninger kan være hjemsøkt av ånder». KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss snakker om undersøkelsen «Religion 2019» på Verdibørsen på NRK P1.

Hør innslaget her.

Islamofobi, hatytringer og kontraradikalisering i Norge

The Guardian, 16.09.2019

I denne kronikken publisert av den engelske storavisen The Guardian UK på nett mandag 16. september, tar Forsker I ved KIFO Sindre Bangstad for seg islamofobi, hatytringer og kontraradikalisering i Norge i det siste tiåret.

Les kronikken her.

Troen på ånder

NRK P1, 11.09.2019

I sammenheng med KIFOs nye tros- og livssynsundersøkelse «Religion 2019» snakker KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss om ånder i Norgesglasset på NRK P1.

Hør innslaget her.

Disse partienes velgere tror mest på spøkelser

Vårt Land, 09.09.2019

Fremover mot kommune- og kirkevalget 9. september har Vårt Land og KIFO samarbeidet om saker med fokus på politikk og religion i Norge. En sak i denne rekken kom mandag 9. september og handlet om åndelighet og partitilhørighet.

Les saken her.

Storhaugs avledningsmanøvre

Hege Storhaug kritiserer forfatterne av VG-kronikken «Stans statstøtten til HRS», deriblant KIFO-forsker Sindre Bangstad for å ha sitert feil fra hennes bok. På Antirasistisk Senters nettsider skriver kronikkforfatterne et motsvar til Storhaugs kritikk.

Les motsvaret her.

Boklansering: Ingen spøk. En studie av religion og humor

Hva mener nordmenn om religionshumor? Og hvilke vurderinger gjør komikere i forbindelse med humor om religion? Ingen spøk tar for seg møtet mellom humor og religion i ulike sammenhenger. Tirsdag 17. september kl. 18 på Litteraturhuset (i salen Kverneland) lanseres boka Ingen spøk: En studie av religion og humor redigert av Pål Ketil Botvar, professor ved Universitetet i Agder, Ann Kristin Gresaker, forsker ved KIFO og Olav Hovdelien, professor ved OsloMet – storbyuniversitetet utgitt på Cappelen Damm.

 

Program:

Velkommen, v/forlaget Cappelen Damm NOASP

Hvorfor trenger vi en slik bok nå?, v/ Ann Kristin Gresaker, forsker ved KIFO, institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Jødiske vitser og vitser om jøder, v/ Gunnar Haaland, førsteamanuensis ved Oslomet – storbyuniversitetet

Ateist-humor – finnes den? v/ Didrik Søderlind, rådgiver i Human-Etisk Forbund

Så var det mulig, likevel: Muslimsk humor, v/ Shoaib Sultan, rådgiver hos Antirasistisk Senter

Hva er det tabu å spøke med i norsk offentlighet? Rapport fra en befolkningsundersøkelse v/ Pål Ketil Botvar, UiA

Komikeres tanker om og erfaringer med religionshumor, v/ Ann Kristin Gresaker, forsker ved KIFO, institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Utenfrablikk på boka v/politisk rådgiver i Minotenk, Daniel Abimael Skjerve Wensell

Avslutning

 

Boka kan lastes ned her.
Informasjon om arrangementet her.
Arrangementet på Facebook her.

Kritisk teori fra sør

KIFO-forsker Sindre Bangstad har publisert to artikler i siste utgave av tidsskriftet Agora-Journal For Metafysisk Spekulasjon 37 (3-4) 2019. Den første artikkelen har navnet Stuart Hall som kritisk teoretiker. Den andre artikkelen har Bangstad skrevet sammen med Tony Sandset og har tittelen Avkolonisering – en begrepskritisk gjennomgang. Dette spesialnummeret av Agora, som utgis av Aschehoug, er redigert av Stein Sundstøl Eriksen, og har ‘Kritisk Teori Fra Sør’ som hovedtema.

Lenke til artikkelen om Stuart Hall finner du under denne artikkelen.

Nattverd i Den norske kirke

Vårt Land, 06.09.2019

Vårt Land skriver om nattverd i Den norske kirke i sammenheng med KIFO-forsker Olaf Aagedals nye rapport om barnenattverd i Den norske kirke «Då barna opna nattverden». Ein studie av barnenattverd i Den norske kyrkja. I artikkelen skrives det om endringene som har skjedd i praksisen rundt nattverd, fra å gå fra nattverd som et sakrament kun for de få til å bruke nattverd i nesten alle slags gudstjenester.

Artikkelen kan leses her.

«Nattverden tilbake til folket?» Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen.

Tid: måndag 25. november 2019. 9.30–16.00
Stad: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Forstanderskapssalen.

Fleire teikn tyder på den norske nattverdspraksisen er under endring. Forma på nattverden endrar seg frå knelenattverd rundt ein altarring, til intinksjon (eller «duppenattverd») på stasjonar i kyrkjerommet. Bruken har endra seg frå å vere eit sakrament som berre blei sjeldan brukt, til å bli eit fast ledd i hovudgudstenestene. Og nattverdsgjestene har forandra seg frå å vere berre dei «vedkjennande» kristne, til å bli ei meir samansett gruppe der også dei som tviler og ikkje veit heilt kva slags kristne dei er, deltek.

På dette seminaret vil vi sjå nærare på kva desse endringane representerer. Vi vil setje dei inn i ein historisk samanheng ved å sjå dei i høve til tidlegare store endringar i den norske nattverdstradisjonen. Vi vil drøfte mogelege forklaringar på dei endringane vi no ser og drøfte konsekvensar av endra nattverdpraksis. Er nattverden på veg tilbake til folket, å bli eit folkekyrkjeleg ritual på linje med dåp og konfirmasjon? Korleis vil desse endringane prege norsk gudstenesteliv og utfordre kyrkjesamfunna sin nattverdsteologi?

Bakgrunnen for seminaret er at KIFO (Institutt for kyrkje-, religions- og livssynsforsking) i 2019 har samla inn ny empirisk kunnskap om korleis nattverd blir praktisert, kor mange og kven som går til nattverd, og om korleis barn sin tilgang til nattverd har påverka nattverdstradisjonen.

Seminaret blir arrangert av KIFO i samarbeid med Bispemøtet i Den norske kyrkja.

 

Program

Opning av seminaret ved Christofer Solbakken og Ånund Brottveit

«Den norske nattverdstradisjonen i endring». Introduksjon av temaet og seminaret

Arne Bugge Amundsen: «Då alle gjekk til nattverd: Om den statsstyrte og kollektive nattverdstradisjonen».

Bjørn Sandvik: «Det store nattverdfallet»

Ola Tjørhom: «Katolsk og luthersk nattverdspraksis: likskapar, skilnader, utviklingstrekk».

Ingunn Folkestad Breistein: «Kampen for fri nattverd. Nattverdtradisjonen i frikyrkjesamfunn og lågkyrkjelege miljø».

Ingvild Sælid Gilhus: «Nattverden i eit ritualperspektiv»

Olaf Aagedal: «Opninga av nattverd for barn – barns opning av nattverden»

Tore W. Rafoss: «Nattverdsgjestene 2019. Kor mange og kven er dei?»

Herborg Finnset: «Erfaringar med drop-in-nattverd».

Panelsamtale om endringar i nattverdspraksisen: Kva er i ferd med å skje? Tolkingar og vurderingar av endringane.

Panel: Helga Byfuglien, Svein Granerud, Sevat Lappegard, Silje Kivle Andreassen

Panelleiar: Jan Arild Holbek

Møteleiarar: Christofer Solbakken og Ånund Brottveit

 

Kulturinnslag: gamle og nye nattverdssalmar framført av Torhild L. Nygård (vokal), Ådne Svalastog (piano) og Torstein Kinn (kontrabass).

 

Om innleiarane og paneldeltakarane:

Arne Bugge Amundsen er professor i kulturhistorie ved Universitetet I Oslo

Ingunn Folkestad Breistein er professor og rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole

Ånund Brottveit er antropolog og forskningssjef vwed KIFO

Helga Byfuglien er preses i Den norske kirke

Herborg Finnset er biskop i Nidaros

Ingvild Sælid Gilhus er professor i religionshistorie ved Universitet i Bergen

Svein Granerud er teolog og seniorrådgjevar i NORMISJON

Jan Arild Holbek er freelancer og tidlegare journalist i Vårt Land

Silje Kivle Andreassen er sokneprest i Holmlia menighet

Sevat Lappegard er teolog og tidlegare prost på Elverum

Christofer Solbakken er teolog og generalsekretær for Bispemøtet

Tore W. Rafoss er sosiolog og forskar ved KIFO

Bjørn Sandvik er kyrkjehistorikar og prest

Ola Tjørhom er teolog og professor emeritus ved Universitetet i Agder

Olaf Aagedal er sosiolog og forskar ved KIFO

 

Musikarar

Torstein Kinn er bassist og freelance-musikar

Torhild Nygård er songar og student

Ådne Svalastog er kantor i Kvinesdal

 

Praktiske opplysningar
Seminaret er ope for alle, men vi særleg vere av interesse for kyrkjeleg tilsette, studentar og tilsette ved teologiske fakultet og høgskolar, religionsforskarar, historikarar og media.

Seminaret skal foregå i Forstanderskapssalen i Sentralen som ligg sentralt i Oslo. Adressa er Øvre Slottsgate 3, næraste T-banestasjon er Stortinget og trikk 12, 13, 15 og 19 stoppestad Øvre Slottsgate.

Seminaravgift kr 300 (som inkluderer ein enkel lunsj). Halv pris for studentar.
Påmeldingsfrist 9. november.
Spørsmål om seminaret kan rettast til: Olaf Aagedal (program): aagedal@kifo.no. Tlf: 99168600
Ina Holmstad (påmelding mm): ina.holmstad@kifo.no Tlf: 23334720

 

VELKOMEN TIL EIN INTERESSANT SEMINARDAG PÅ «SENTRALEN» 25.NOVEMBER!

Ut mot regjeringens statsstøtte av Human Rights Service

VG, 03.09.2019

I en samkrevet kronikk i VG går KIFO-forsker Sindre Bangstad ut mot regjeringens statsstøtte av Human Rights Service. De som har signert kronikken mener at regjeringen må stanse statsstøtten til Human Rights Service, hvis de mener alvor med en statlig handlingsplan mot muslimhat.

Les kronikken her.

Kristnes synspunkter på homofili og abort

Vårt Land, 30.08.2019

Fremover mot kommune- og kirkevalget 9. september samarbeider Vårt Land og KIFO om saker med fokus på politikk og religion i Norge. Den andre saken i denne rekken kom fredag 30. august og handler om forholdet mellom frikirker og KrF og kristnes synspunkter på homofili og abort.

Les saken her.

Sammenhengen mellom kristen tro og partivalg

Vårt Land, 24.08.2019

Fremover mot kommune- og kirkevalget 9. september samarbeider Vårt Land og KIFO om saker med fokus på politikk og religion i Norge. Den første av disse var på trykk i Vårt Land lørdag 24. august og tar opp sammenhengen mellom kristen tro og partivalg.

KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss leverer analyser til Vårt Land, som er basert på KIFOs store tros- og livssynsundersøkelse – «Religion 2019» – som nylig ble gjennomført. Undersøkelsen inneholder detaljert informasjon om tro og livssyn i Norge, i tillegg til mange andre temaer, slik som politiske holdninger og syn på verdispørsmål. «Religion 2019» kan således brukes for å utforske ulike måter tro og politikk flettes sammen hos norske velgere.

Saken kan leses her.

KIFO har utført en stor kartlegging av tro og livssyn i Norge

KIFO har utført en stor undersøkelse hvor hele 4000 personer har svart på en rekke spørsmål knyttet til tro og livssyn. Undersøkelsen – «Religion 2019» – er et unikt datasett som gir innsikter i en rekke temaer, slik som religiøs tro og aktivitet, verdispørsmål, overtro og nyåndelighet, politisk orientering, syn på vitenskap og religionskritiske holdninger med mere. Et viktig tema i undersøkelsen er Den norske kirke, som kirkebesøk, inn- og utmelding, erfaring med kirken som ung, dåp og nattverd. Undersøkelsen (sammen med en tilsvarende undersøkelse utført i 2012) vil være en viktig ressurs for KIFO og bidra til forskningsbasert kunnskap om det norske religiøse landskapet.

Ny KIFO-rapport: «Då barna opna nattverden». Ein studie av barnenattverd i Den norske kyrkja

I 1993 vart aldersgrensa for nattverdgang fjerna og barn fekk tilgang til nattverd. I KIFO-rapporten Då barna opna nattverden ser vi nærare på kva dette førte til. Kor vanleg er det blitt at barn deltek i nattverd? Korleis reagerer barn på å delta? Har barn si deltaking påverka forma på nattverdsfeiringa og dei vaksne sin bruk og oppleving av nattverden? Rapporten ser særleg på korleis trusopplæringsarbeidet i Den norske kyrkja har teke i bruk barnenattverd. Resultata bygger på feltarbeid i to eksempelkyrkjelydar og eit spørjeskjema sendt til trusopplæringstilsette. Innføringa av barnenattverd blir også sett inn i ein vidare historisk og kulturell samanheng ved å sjå på endringane i norsk nattverdstradisjon fram mot barnenattverd. Rapporten si hovudtese er at opninga av nattverden for barn, har vore med og opna den norske nattverdspraksisen. Prosjektet er gjennomført av KIFO-forskarane Olaf Aagedal, Ånund Brottveit og Tore W. Rafoss, og finansiert gjennom utviklingsmidlar frå Trusopplæringsreformen.

 

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no for 100,- + porto.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Islamofobi som globalt fenomen

Aftenposten, 16.08.2019

KIFO-forsker Sindre Bangstad har skrevet en kronikk i Aftenposten om islamofobi som et globalt fenomen i samarbeid med medlemmer av forskergruppen INTERSECT (Intersecting Flows of Islamophobia) Iselin Frydenlund fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Torkel Brekke og Cathrine Thorleifsson fra C-REX, Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo.

Les kronikken her.

Kritikk av Erna Solbergs regjering etter terrorangrep

Süddeutsche Zeitung, 11.08.2019

Süddeutsche Zeitung skriver om Sindre Bangstads kritikk av Erna Solbergs høyre regjering etter terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum i Oslo. Han anklager regjeringen ikke bare for å med vilje ha sett bort ifra Fremskrittspartiets islamofobiske hatytringer, men for aktivt å ha fremmet dem. Et eksempel Bangstad trekker frem er stiftelsen «Human Rights Service» som gang på gang vekker oppsikt med sin høyreekstreme propaganda og hets mot islam og som siden regjeringen med Fremskrittspartiet har blitt støttet med skattepenger.

Artikkelen kan leses her.

Ny bok – Samarbeid om selvhjelp

KIFOs forskningssjef Ånund Brottveit er medredaktør for en bok om fenomenet selvhjelpsgrupper. Boken Samarbeid om selvhjelp, som er nedlastbar fra Cappelen Damm Akademisk, er resultat av et forskningssamarbeid med Marte Feiring, Nora Gotaas og Hilde Hatleskog Zeiner, alle ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Utviklingen og utbredelsen av selvhjelpsgrupper i Norge skiller seg fra andre vestlige land. Myndighetene og frivillige krefter i sivilsamfunnet har dannet en hybrid organisasjon (Selvhjelp Norge) for å fremme «selvhjelpssaken». En annen ting som er spesielt for den norske modellen, er at man har introdusert sammensatte grupper for deltakere med ulike problemtyper og diagnoser.

Boken ser nærmere på fenomenet selvhjelp i lys av teorier om gruppeterapi, sosiale bevegelser, organisasjonssosiologi og velferdsstatsutvikling. De ulike kapitlene er basert på forfatternes egen forskning på erfaringer med selvhjelpsgrupper og måten de er organisert på og relatert til det offentlige velferdstilbudet. Det empiriske grunnlaget er et nødvendig utgangspunkt for å forstå selvhjelpsgrupper som individuell erfaring og som samfunnsfenomen. Selv om boken har en problematiserende tilnærming, er forfatterne samtidig kritiske til forenklede fremstillinger av «selvhjelp» i offentlig debatt, som en selvopptatt og «narsissistisk» aktivitet på bekostning av fellesskapet.

Selvhjelpsgruppene har riktignok et fokus på individuell endring og har i den senere tid fått en sterkere psykologisk orientering. På den annen side kjennetegnes selvhjelpgruppen av en gjensidig forpliktende kollektiv dimensjon. Boken analyserer også fremveksten av det forfatterne har kalt «den nye selvhjelpsbevegelsen», i et grenseland mellom stat og sivilsamfunn. Bevegelsens gjennomslag hos staten er internasjonalt unikt, men den statlige tilknytningen kan også ha hatt en kostnadsside i form av mindre legitimitet og relevans hos andre brukerorganisasjoner.

Boken finner du her.

Sterkt misvisende informasjon i opprop

Aftenposten, 25.06.2019

KIFO-forsker Sindre Bangstad har sammen med Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter og Ervin Kohn, 2. nestleder for Antirasistisk Senter skrevet en kronikk om et opprop skrevet av flere samfunnsdebattanter. I oppropet ber de Stortinget avskaffe straffelovens § 185, forbudet mot hatefulle og diskriminerende ytringer. Kronikkforfatterne mener at innlegget inneholder sterkt misvisende informasjon.

Les kronikken her.

Ny bok om religion og humor

KIFO-forsker Ann Kristin Gresaker har sammen med Pål Ketil Botvar (Universitetet i Agder) og Olav Hovdelien (OsloMet – storbyuniversitetet) kommet med antologien Ingen spøk: En studie av religion og humor på Cappelen Damm Akademisk.

Det er liten tvil om at koblingen mellom religion og humor noen ganger kan være betent. Religion er ikke alltid til å spøke med. Samtidig finnes det mange eksempler på at religion og humor ikke trenger å stå i et motsetningsforhold, men at det foregår forhandlinger om hvordan humor og religion kan tilpasse seg til hverandre. Det er også mye humor i religiøse miljøer. Boka tar for seg møtet mellom humor og religion i ulike sammenhenger, fortrinnsvis i den norske konteksten.

Antologien består av 14 kapitler skrevet av personer fra ulike fagfelt med kompetanse på religion, medier og humor, og er delt inn i to deler: Religion i humoren og humoren om religionen.

Som innledning til bokas første del om religion i humoren ser Pål Ketil Botvar nærmere på nordmenns holdninger til religionshumor i ulike humorbaserte sjangre basert på en landsomfattende spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2017. Ellers gir boka innblikk i hvordan religionshumor produseres og formidles i ulike medier, som situasjonskomedier, filmkomedier og manneblad, hvordan komikere håndterer religion som tema, og hvordan religiøse og ikke-religiøse miljøer forholder seg til religionshumor.

Boka kan lastes ned gratis her.

Anthropology in the Media Award

KIFO-forsker Sindre Bangstad har blitt tildelt den amerikanske antropologiforeningen AAAs årlige pris ‘Anthropology in the Media Award’ (AIME), som gis som en anerkjennelse av antropologer som har bidratt til å formidle antropologi og antropologisk kunnskap til en bredere offentlighet gjennom mediene på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Bangstad er den første norske prisvinneren noensinne. Prisen vil bli delt ut på den amerikanske antropologiforeningen AAAs Årsmøte i Vancouver, Canada i november i år av AAAs sittende president, Prof Alex Barker.

Se her for mer om prisen og tidligere prisvinnere.

Sindre Bangstad med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities

KIFO-forsker Sindre Bangstad er blitt med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities: Global Studies in Culture and Power, som redigeres av Prof Nasar Meer (University of Edinburgh, UK).

Les om tidsskriftet her.

Rasisme

NRK P2 Nyhetsmorgen, 20.05.2019

En FAFO-rapport av Guri Tyldum som ble fremlagt mandag 20. mai, og hvor 1 av 4 spurte slutter seg til det uvitenskapelige og rasistiske utsagnet «noen raser er mindre smarte enn andre» ble kommentert av KIFO-forsker Sindre Bangstad på Nyhetsmorgen. Bangstad tar til ordet for en langt sterkere satsning på undervisning mot rasisme i alle deler av skoleverket, samt på universiteter og høyskoler.

Hør innslag her.

Nytt nummer av Nordic Journal of Religion and Society ute nå

I nummeret kan du lese følgende artikler:

• Line Nyhagen: Contestations of Feminism, Secularism and Religion in the West: The Discursive Othering of Religious and Secular Women

• Gry Espedal: Wide Awake Housekeepers on Duty: The Institutional Logic of Compassion in a Faith-based Organization

• Lise Eriksson: Intersections between Biopolitics and Religion: Cases of Politicisation of Religion in Finland and Norway

• Rolf Lyneborg Lund, Anja Jørgensen og Ole Preben Riis: Social Geographical Patterns in Membership of the Established Church in Denmark

• Inger Furseth, Lene Kühle, Knut Lundby and Mia Lövheim: Religious Complexity in Nordic Public Spheres

 

Nummeret inneholder også anmeldelser av aktuelle bøker på religions- og samfunnsfeltet.

Les tidsskriftet på Idunn.

Intervju med Nasar Meer

KIFO-forsker Sindre Bangstad har intervjuet Prof Nasar Meer (University of Edinburgh) og laget en podkast for Antirasistisk Senters nettside antirasistisk.no. Opptaket ble gjort på Utøya 11. mai.

Hør podkasten her.

Idrettsnasjonalisme og flaggbruk

NRK Radio P2, 17.05.2019

Forskningssjef ved KIFO Ånund Brottveit snakket om idrettsnasjonalisme og flaggbruk på NRK Radio P2 17. mai.

Hør innslaget her.