art_forside-fear-of-muslimsKIFO-forsker Sindre Bangstad har et kapittel i antologien Fear of Muslims? International Perspectives on Islamophobia.Boken er redigert av Prof Douglas Pratt og Dr Rachel Woodlock, og er nylig utkommet på forlaget Springer.

Antologien behandler fenomenet islamofobi med utgangspunkt i ulike europeiske samfunn, USA, Australia og Sør-Øst Asia, og har bidrag fra ledende internasjonale forskere på feltet fra ulike faglige disipliner.

Bangstads bidrag har tittelen «Norwegian Right-Wing Discourses: Extremism Post-Utøya», og analyserer offentlig og politisk retorikk om islam og muslimer i Norge det siste tiåret.

Link til Springer forlag

 

 

Inger Furseth med fire artikler i Encyclopedia of Global Religion om Norge, Sverige, Island og de nordiske landene.
Encyclopedia of Global Religion er et oppslagsverk i to bind som er utgitt av Sage. Det er redigert av Mark Juergensmeyer og Wade Clark Roof, begge fra University of California Santa Barbara. 2012.