En studie av fem migrantmenigheter i Oslo og Akershus

Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om et voksende fenomen som en har lite kunnskap om. De fem menighetene som er med i undersøkelsen er Oslo International Charismatic Church, den spansktalende gruppen i Salemkirken, Filipino Christian Church, Ethiopian Evangelic Church in Oslo og St. Olav menighet. Studien analyseres menighetenes organisering og profil, pastorenes/prestenes innflytelse og kjønnssammensetning, menighetenes aktiviteter og medlemssammensetning.
Ferdigstilt 2012.

Rapporten kan du laste ned her.

Trykt versjon kan bestilles hos kifo@kifo.no Pris kr 120,- + porto