Alfabetisk, etter forfatter

Artikler i bøker

Bangstad, Sindre og Olav Elgvin. 2015. «Norway». I Annual Yearbook of Muslims in Europe,redigert av O. Scharbrodt, vol. 7, 436–449. Leiden: E. J. Brill. (nivå 2)

Botvar, Pål Ketil og Sunniva E. Holberg. 2015. «Religion i politikken – gammelt tema, nye konflikter». I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 38–66. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Botvar, Pål Ketil. 2015. «Reflections on Human Rights and Religion in Norway». I Religion and Human Rights. An International Perspective, redigert av Hans-Georg Ziebertz og Gordan Črpić, 113–123. Springer. (nivå 1)

Furseth, Inger. 2015. «Innledning». I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 9–20. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Furseth, Inger. 2015. «Et religiøst landskap i endring 1988–2013». I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 21–37. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Furseth, Inger, Pål Repstad, Sivert Skålvoll Urstad og Ole-Edvin Utaker. 2015. «Tros- og livssynssamfunnene og deres ledere – innadvendte eller utadvendte?» I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 139–168. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Furseth, Inger. 2015. «Religionens tilbakekomst, nedgang eller økende kompleksitet?» I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 169–182. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Lundby, Knut og Ann Kristin Gresaker. 2015. «Religion i media – omstridt og oversett?» IReligionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 69–104. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Christensen, Henrik Reintoft, Ida Marie Høeg, Dagmar Lagger og Friedrich Schweitzer. 2015. «What the Adolescents Believe». I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, redigert av Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag og Henrik Simojoki, 32–42. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Krupka, Bernd og Ida Marie Høeg. 2015. «Youth and Church Services». I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, redigert av Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag og Henrik Simojoki, 170–179. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie og Bernd Krupka. 2015. «Confirmation Work in Norway». I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, redigert av Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag og Henrik Simojoki, 234–243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Aagedal, Olaf. 2015. «Religion und die Feier des Nationaltages. Die Rolle der Norwegischen Kirche am 17. Mai». I Die Religion und das Wertefundamant der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundtgesetzes 2014, redigert avHans Bringeland, Arve Brunvoll, 287–310. Zürich: Lit Verlag. (nivå 1)

Aagedal, Olaf. 2015. «Integrasjon og statsborgarlege symbol». I Borgerrolle og borgerrett, redigert av Kirsti Strøm Bull, 149–171. Oslo: Dreyer Forlag. (nivå 1)

 

Artikler i tidsskrifter

Botvar, Pål Ketil. 2015. «Sosial kapital og holdninger til religion i offentligheten. En studie av elever i den videregående skolen i Oslo-området». Prismet forskning – religionspedagogisk tidsskrift 66 (1): 79–95. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie. 2015. «Silent actions – emotion and mass mourning rituals after the terrorist attacks in Norway on 22 July 2011». Mortality 20 (3): 197–214. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie og Ann Kristin Gresaker. 2015. «Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet. Perspektiver på nedgang i oppslutning om dåp». Luthersk kirketidende 150 (18): 427–429.