2018

Artikler i bøker

Bangstad, Sindre. 2018. «The New Nationalism And Its Relationship To Islam.» I Diversity and Contestations Over Nationalism in Europe And Canada, redigert av John Erik Fossum, Riva Kastoryano og Birte Siim, 285-313. London: Palgrave MacMillan (nivå 2).

Artikler i tidsskrifter

2017

Alfabetisk etter forfatter

Artikler i bøker

Ann Kristin Gresaker, 2017. » Religion i norske kvinne- og manneblader for unge». I  Religion og ungdom, redigert av  Ida Marie Høeg, 100 – 119, Universitetsforlaget, 2017.

Sindre Bangstad, 2017. «Under horisonten. Om hverdagslig sekularitet blant unge muslimer». Religion og ungdom, redigert av  Ida Marie Høeg, 199 – 213, Universitetsforlaget, 2017.

Pål Ketil Botvar (KIFO) og Irene Trysnes (UiA), 2017. «Jeg kaller det Stine-tro». Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet». I  Religion og ungdom, redigert av  Ida Marie Høeg, 136 – 156, Universitetsforlaget, 2017. 

Pål Ketil Botvar , 2017. «May Children Attend Church Services During School Hours? How Debates on Religion in the Public Sphere Affects Norwegian Schools». I Religion, Education and Human Rights – Theoretical and Empirical Perspectives, redigert av Anders Sjöborg og Hans-Georg Ziebertz (Springer forlag).

Artikler i tidsskrifter

 Botvar, Pål Ketil. 2017. «Hvorfor er unge mer positive til politiske enn religiøse rettigheter». Religion og livssyn 3/2017, tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

2016

Alfabetisk, etter forfatter

Artikler i bøker

Bangstad, Sindre. 2016. «Recoding nationalism: Islam, Muslims and Islamophobia in Norway before and after July 22, 2011». I Islamophobia Studies Yearbook 2015, redigert av Farid Hafez, 44-65. Wien: New Academic Press. (nivå 1)

Bangstad, Sindre. 2016. «Norwegian Right-Wing Discourses: Extremism Post-Utøya». I Fear of Muslims? International Perspectives on Islamophobia, redigert av Douglas Pratt og Rachel Woodlock, 231-250. New York og Frankfurt: Springer International. (nivå 1)

Bangstad, Sindre og Olav Elgvin. 2016. «Norway». I Yearbook of Muslims in Europe Vol 8, redigert av Oliver Scharbrodt, 514-530. Leiden: Brill. (nivå 1)

Bangstad, Sindre. 2016. «Norway». I European Islamophobia Report 2015, redigert av Enes Bayrakli og Farid Hafez, 403-422. Istanbul: SETAV.

Botvar, Pål Ketil. 2016. «Must one be Christian to be Truly Norwegian? The Relationship between Religion and National Identity». I Reconsidering Religion, Law, and Democracy. New Challenges for Society and Research, redigert av Anna-Sara Lind, Mia Lövheim og Ulf Zackariasson, 199-217. Lund: Nordic Academic Press. (nivå 1)

Botvar, Pål Ketil. 2016. «Religion, sosial kapital og integrering. En sammenlikning av surveydata fra Norge, Polen og Baltikum». I Kristne migranter i Norden, redigert av Anders Aschim, Olav Hovdelien og Helje Kringlebotn Sødal. Kyrkjefag Profil nr 28. Kristiansand: Portal forlag. (nivå 1)

Aagedal, Olaf, Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum. «Visjoner og realiteter: Kirkemusikken i Den norske kirke». I En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet, redigert av Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum, 139-177. Oslo: Kulturrådet/Vigmostad & Bjørke. (nivå 1)

Artikler i tidsskrifter

Bangstad, Sindre. 2016. «Islamophobia: What’s in a Name? Analysing the Discourses of Stopp Islamiseringen av Norge (Stop The Islamisation of Norway, SIAN)». Journal of Muslims in Europe 5 (2): 145-169. (nivå 1)

Bangstad, Sindre. 2016. «Ten questions about anthropology, feminism, Middle East politics, and publics: Sindre Bangstad interviews Lila Abu-Lughod». American Ethnologist 43 (4): 595–608. http://americanethnologist.org/2016/lila-abu-lughod-interview/. (nivå 2)

Botvar, Pål Ketil og Ann Kristin Gresaker. 2016. «Forandre for å bevare i kristent ungdomsarbeid? Nye tilnærmingsmåter til temaene rusmidler og seksualitet». Tidsskrift for sjelesorg 1: 65–80. (nivå 1)

Gresaker, Ann Kristin. 2016. «’If your life feels empty, perhaps it’s time to find a partner?’ Constructions of heterosexual coupledom and femininity through astrological advice in a Norwegian women’s magazine». Journal of Gender Studies (først på nett). DOI: 1080/09589236.2016.1150159. (nivå 2)

Gresaker, Ann Kristin. 2016. «Sex, Violence, and the Religious ‘Other’. The Gendering of Religion in Scandinavian Men’s Magazines». Men and Masculinities (først på nett). DOI: 10.1177/1097184X15625311. (nivå 2)

2015

Alfabetisk, etter forfatter

Artikler i bøker

Bangstad, Sindre og Olav Elgvin. 2015. «Norway». I Annual Yearbook of Muslims in Europe,redigert av O. Scharbrodt, vol. 7, 436–449. Leiden: E. J. Brill. (nivå 2)

Botvar, Pål Ketil og Sunniva E. Holberg. 2015. «Religion i politikken – gammelt tema, nye konflikter». I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 38–66. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Botvar, Pål Ketil. 2015. «Reflections on Human Rights and Religion in Norway». I Religion and Human Rights. An International Perspective, redigert av Hans-Georg Ziebertz og Gordan Črpić, 113–123. Springer. (nivå 1)

Furseth, Inger. 2015. «Innledning». I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 9–20. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Furseth, Inger. 2015. «Et religiøst landskap i endring 1988–2013». I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 21–37. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Furseth, Inger, Pål Repstad, Sivert Skålvoll Urstad og Ole-Edvin Utaker. 2015. «Tros- og livssynssamfunnene og deres ledere – innadvendte eller utadvendte?» I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 139–168. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Furseth, Inger. 2015. «Religionens tilbakekomst, nedgang eller økende kompleksitet?» I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 169–182. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Lundby, Knut og Ann Kristin Gresaker. 2015. «Religion i media – omstridt og oversett?» IReligionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 69–104. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Christensen, Henrik Reintoft, Ida Marie Høeg, Dagmar Lagger og Friedrich Schweitzer. 2015. «What the Adolescents Believe». I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, redigert av Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag og Henrik Simojoki, 32–42. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Krupka, Bernd og Ida Marie Høeg. 2015. «Youth and Church Services». I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, redigert av Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag og Henrik Simojoki, 170–179. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie og Bernd Krupka. 2015. «Confirmation Work in Norway». I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, redigert av Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag og Henrik Simojoki, 234–243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Aagedal, Olaf. 2015. «Religion und die Feier des Nationaltages. Die Rolle der Norwegischen Kirche am 17. Mai». I Die Religion und das Wertefundamant der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundtgesetzes 2014, redigert avHans Bringeland, Arve Brunvoll, 287–310. Zürich: Lit Verlag. (nivå 1)

Aagedal, Olaf. 2015. «Integrasjon og statsborgarlege symbol». I Borgerrolle og borgerrett, redigert av Kirsti Strøm Bull, 149–171. Oslo: Dreyer Forlag. (nivå 1)

Artikler i tidsskrifter

Botvar, Pål Ketil. 2015. «Sosial kapital og holdninger til religion i offentligheten. En studie av elever i den videregående skolen i Oslo-området». Prismet forskning – religionspedagogisk tidsskrift 66 (1): 79–95. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie. 2015. «Silent actions – emotion and mass mourning rituals after the terrorist attacks in Norway on 22 July 2011». Mortality 20 (3): 197–214. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie og Ann Kristin Gresaker. 2015. «Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet. Perspektiver på nedgang i oppslutning om dåp». Luthersk kirketidende 150 (18): 427–429.

2014

Alfabetisk etter forfatter

Botvar, P. K. (2014). A Comparative Study of the Relation between Religion and Human Rights Among Young People (together with Anders Sjöborg). I Rosemarie van den Breemer, J. Casanova og T. Wyller (red.), Secular and sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. 236–261. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (nivå 2)

Brottveit, Å. (2014). Nettverksmøter som integrert behandling. I A. Almvik og L. Borge (red.), Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. 167–193. Bergen: Fagbokforlaget. (nivå 1).

Furseth, I. (2014). Hijab Street Fashion and Style in Oslo. I H.Vilaca, E. Pace, I. Furseth og P. Pettersson (ed.), The Changing Soul of Europe. Religions and Migrations in Northern and Southern Europe. 209–230. Aldershot: Ashgate. (oversatt versjon av artikkelen i Sosiologisk tidsskrift) (nivå 2)

Schmidt, U. (2014). Stat og religion i Norge i dag. I Ø. Ekroll, S. Hjort, E. Vegge (red.), Vor kristne og humanistiske arv. Betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. 92–115. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag. (populærvitenskapelig).

Aagedal, O. (2014). Religion og nasjonaldagsfeiring. Den norske kyrkja si rolle på 17.mai. I H. Bringeland og A. Brunvoll (red.), Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Studiar til grunnlovsjubileet 2014. 305–329. Oslo: Vidarforlaget. (nivå 1).

Aagedal, O. og P. K. Botvar. (2014). Det norske nasjonale fellesskapet. Er 17.mai en spore til inkludering? I G. Forr (red.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. 199–211. Oslo: ART PRO forlag AS. (nivå 1).*

*også i engelsk utgave: Aagedal, O. og P. K. Botvar (2014). The Norwegian National Community. Is the 17th of May a Source of Inclusion? I G. Forr (ed.), Red, White and Blue.

2013

Alfabetisk, etter forfatter

Botvar, Pål Ketil
Folkets svar på terroren. Sosiale, kulturelle og politiske aspekter ved massemønstringene. I Den offentlige sorgen, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 26-47. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
With God on our side. Bob Dylan i norsk kirkeliv. I Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv, Pål Repstad og Irene Trysnes (red.), 277-297. Oslo: Cappelen Damm. (nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
Religion and Attitudes towards Socioeconomic Human Rights. An Empirical Study of Young Adults in Norway. I Human Rights and the Impact of Religion (Empirical Research in Religion and Human Rights 3), Hans-Georg Ziebertz and Johannes A. van der Ven (ed.), 245-263. Boston: Brill. (nivå 2)

Botvar, Pål Ketil
Med Bob Dylan som liturg. I Sanselig religion, Anne Løvland, Pål Repstad, Elise Seip Tønnessen(red.). 84-86. Oslo: Verbum.

Brottveit, Ånund
Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring. IEndringsarbeid i selvhjelpsgrupper – perspektiver på deltagelse og samarbeid, Ånund Brottveit og Marte Feiring. NIBR-notat 2013: 107.

Furseth, Inger
The Ambiguity of Secular and Religious Space: The Norwegian Penitentiary Systen. I Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space, Trygve Wyller, Rosemarie van den Breemer, José Casanova (red.), 152- 170. Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht. (nivå 2)

Furseth, Inger og Sivert Skålvoll Urstad
Stedets symbolske betydning. Religiøse minoriteters minnemarkeringer. I Den offentlige sorgen,Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red), 112-135. (nivå 1)

Gresaker, Ann Kristin
Klarsynte damer og morderiske sekter. I Sanselig religion, Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 34-35. Oslo: Verbum forlag (populærvitenskapelig)

Gresaker, Ann Kristin
Making religion relevant? Representations of religion in Nordic popular magazines 1988-2008.Nordic Journal of Religion and Society 26(1): 63-84. (nivå 2)

Høeg, Ida Marie
Folkekirken som sorgfellesskap. Den norske kirkes svar på 22. juli. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 63-85. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
Rituals of Death in a Norwegian. School Context. I Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), 207-226. Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
Dåpsliturgi og aktørenes erfaringer med dåp. Nytt norsk kirkeblad 2013 4: 32-37.

Høeg, Ida Marie
Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet 4: 199 – 217. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie og  Ilona Pajari
Introduction to the Nordic issue of Mortality. Mortality 2013 (18)2: 109 – 115. (nivå 1)

Schmidt, Ulla
Samordning av lokalvalg og kirkevalg. I Et robust lokaldemokrati. – Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011, Johannes Bergh og Dag Arne Christensen (red.), 327-344. Oslo: Abstrakt Forlag. (nivå 1)

Schmidt, Ulla
Human enhancement and theological perspectives. I Human Enhancement. Scientific, Ethical and Theological Aspects from a European Perspective, Theo Boer og Richard Fischer (red), 261–272. Strasbourg: CSC/CEC (ukategorisert)

Aagedal, Olaf
Kulturkirken i lokalsamfunnet. I Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 223-239. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (nivå 1)

Olaf Aagedal 2013. Bedehusarkitektur og bedehuskultur. I Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 93-110. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (nivå 1)

Aagedal, Olaf
Kampplass og sørgjestad. Stortorget og Oslo Domkyrkje etter 22.juli. I Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red),86-111. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Aagedal, Olaf og Andreas Hompland
Festivalscenariar. I Festival! Mellom rølp, kultur og næring, Axel Tjora (red), 289-303. Oslo: Gyldendal Akademisk. (nivå 1)

Aagedal, Olaf
Candles  on the graves. I Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), 191-206. Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1)

Aagedal, Olaf, Pål Ketil Botvar & Ida Marie Høeg
Den offentlige sorgen. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 9-25. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

2012

Alfabetisk, etter forfatter

Botvar, Pål Ketil
Utmelding av nordiske folkekirker: Uttrykk for sekularisering eller ny spiritualitet? IReligionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 213-233. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)

Furseth, Inger
Iceland. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 542. London: Sage. (nivå 2)

Furseth, Inger
Nordic Countries. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 929-934. London: Sage. (nivå 2)

Furseth, Inger
Norway. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 948-949. London: Sage. (nivå 2)

Furseth, Inger
Sweden. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 1243-1244. London: Sage. (nivå 2)

Høeg, Ida Marie
Innledning: Hvorfor religionsstatistikk. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 11–26. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
Statistikk for kirke og samfunn i endring. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 79-94. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
Religious Education in the Nordic Public Sphere, Norway. I Religious Education between Formation, Knowledge and Control, Johannes Nissen and Povl Götke (eds), 26-31 [pdf]. Tilgjengelig fra: http://www.tpcloegumkloster.dk/fileadmin/userupload/PDF/E-bog/NCRE2011_E-book_-_Oct__2012.pdf [Hentet 1. desember 2012].

Morvik, Eigil og Ida Marie Høeg
Ung og aktiv? Ungdom 15-18 år i Den norske kirke. I Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.), 153-168. Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1)

Damsholt, Tine og Olaf Aagedal
Statsborgarseremoniar i eit komparativt perspektiv. I Statsborgarseremoniar i Skandinavia, Olaf Aagedal (red.), 7–21. Oslo: Unipub.  (nivå 1)

Aagedal, Olaf
Iscenesetjing av den norske statsborgarseremonien. I Statsborgarseremoniar i Skandinavia, Olaf Aagedal (red.), 115-143. Oslo: Unipub.  (nivå 1)

Aagedal, Olaf, Andreas Hompland og Ånund Brottveit
Folkefestens arkitektur. I Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring, Dag Vidar Hanstad (red.), 237-261. Oslo: Akilles (nivå 1)

Brottveit, Ånund , Andreas Hompland og Olaf Aagedal 2012. Skisport, nasjonal idrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltagelse i Ski-VM 2011. I Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring,Dag Vidar Hanstad (red.), 205-233. Oslo: Akilles. (nivå 1)

2011

Fagfellevurdert


Schmidt, Ulla
State, Law and Religion in Norway. Nordic Journal of Religion and Society 24 (2): 137-155. (vitenskapelig nivå 2)

Høeg, Ida Marie
Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din. Tidsskrift for religion og kultur 2011 (1-2): 65-80. (vitenskapelig nivå 1)

Aagedal, Olaf
Jubilering og historiebruk. I Formidling. Bruk og misbruk av historie, Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.), 100-115. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Mennesket: Avhengig og fritt. Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Stephanie Dietrich, Trond Skard Dokka, Harald Hegstad (red.), 169-190. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Empirical research and theological normativity. I Difficult Normativity. Normative Dimensions in Research on Religion and Theology, Jan-Olav Henriksen (red.), 37-64. Frankfurt a.M.: Peter Lang. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Church, Public and Bioethics: Religion’s Construction of Public Significance through the Bioethical Discourse. I The Public Significance of Religion, Empirical Studies in Theology vol 20. Leslie J. Francis; Hans-Georg Ziebertz (red.), 191 – 215. Leiden/Boston: Brill. (internasjonalt vitenskapelig nivå 2)

Furseth, Inger
From «Everything has a meaning» to «I want to believe in something»: religious change between two generations of women in Norway.
I Spirituality in the modern world: within religious tradition and beyond, Vol I: Overview: spirituality, the preennial and the zoned, edited by Paul Heelas, 452-464. London: Routledge. (refereebasert, internasjonalt vitenskapelig nivå 2)

Botvar, Pål Ketil
Den alternative religiøsitetens to ansikter.
I Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiriutalitet. Kyrkjefag Profil Tormod Engelsviken, Rolv Olsen og Notto R. Thelle (red.). 87-101. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag (vitenskapelig nivå 1).

Repstad, Pål
Et noe overraskende innslag. Den økonomiske etikken i Johannes Ordings Kristelig etik. Et grundrids. I Teologi og modernitet, H. Elstad og T. Rasmussen (red.), 195-206. Oslo: Unipub. (vitenskapelig nivå 1)

Furseth, Inger
The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area.
I Review of Religious Research 2011, 52(4): 365-385 (internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Furseth, Inger og Kühle, Lene
Prison Chaplaincy from a Scandinavian Perspective
I Archives de Sciences Sociales des Religions 153 (janvier – mars) 2011: 123-141 (internasjonalt vitenskapelig nivå 1).

2010

Fagfellevurdert
________________________________________________________________________

Botvar, Pål Ketil
Endringer i nordmennes religiøse liv. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 11-24. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
Regionaliseringen av norsk religiøsitet. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 44-29. Oslo: Universitetsforlaget. Medforfattere: Olaf Aagedal og Pål Repstad. (vitenskapelig nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
Mot en alternativreligiøs revolusjon? I Religion i dagens Norge, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 60-80. Oslo: Universitetsforlaget. Medforfatter: Jan-Olav Henriksen. (vitenskapelig nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
Hva skjer med den alternative religiøsiteten? Kirke og kultur, 2010 (4): 307 – 320. (vitenskapelig nivå 1) Medforfatter: Jan-Olav Henriksen.

Furseth, Inger
Atheism, Secularity, and Gender. I Atheism and Secularity, Volume I, redigert av Phil Suckerman, 209-227. Santa Barbara, Ca: Praeger (nivå 2 forlag).

Furseth, Inger
Berthe Cannutte Aarflot. I Cambridge Dictionary of Christianity, Daniel Patte (red.), 1. Cambridge: Cambridge University Press (internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Furseth, Inger
Why in the City? Explaining Urban Fundamentalism. I The Fundamentalist City? Religiosity and the Remaking of Urban Space, redigert av Nezar Alsayyad og Mejgan Massoumi, 27-50. Oxford: Routledge (internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Høeg, Ida Marie
Protestant confirmation seen in a European perspective. I Religion and Youth. Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.), 181-189. Surrey: Ashgate. Medforfattere: Leise Christensen, Duncan Dormor, Wolfgang Ilg, Kati Niemelä. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Motivation and Experiences of the Confirmands. I Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries. Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds.), 162-183. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Confirmation Work in Norway. I Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds.), 235-243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. Medforfatter Bernd Krupka. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Religiøs tradering. Kristen tradisjon og tradisjonsoverføring. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 181-195. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge. Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring. I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), 108-129. Oslo: IKO-forlaget (Prismet bok). (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett. Humanistisk eller kristen konfirmasjon?» I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), 168-195. Oslo: IKO-forlaget (Prismet bok). (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Religion og alder. Kirke og kultur, 2010 (4): 331 – 337. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Ungdom og religion. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 2010 (2): 44 – 49.

Repstad, Pål
Bruksteologi, sosial kontekst og endring. I Norsk bruksteologi i endring. Tendenser gjennom det 20. århundre, Pål Repstad (red.), 9-32. KIFO Perspektiv nr 21. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Julekonsertenes teologi – henimot en mykere kristendom (med Anne Løvland). I Norsk bruksteologi i endring. Tendenser gjennom det 20. århundre, Pål Repstad (red.), 279-293. KIFO Perspektiv nr 21. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Regionaliseringen av norsk religiøsitet (med Pål Ketil Botvar og Olaf Aagedal). I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 44-59. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Religion og likestilling mellom kvinner og menn (med May-Linda Magnussen). I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 149-165. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Tre teologer om psykoanalysen. Arr. Idehistorisk tidsskrift nr 2-3, 2010, 43-51. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religion in Norwegian Bioethical Discourse. I Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven, Friedemann Voigt (Hrsg.), 159 – 187. Berlin / New York: De Gruyter. (internasjonalt vitenskapelig nivå 2)

Schmidt, Ulla
Bioetikk i kristendommen. I Bioetikk i verdensreligionene, Knut A. Jacobsen (red.), 24 – 106. Oslo: Abstrakt Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Norge: Et religiøst pluralistisk samfunn? I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 25-43. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religion i dagens Norge: Sekularisert? Privatisert? Pluralisert? I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 196-204. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religionens plass og betydning i offentligheten, I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 81-94. Medforfatter: Jan-Olav Henriksen. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religion, etikk og moral: Nye sammenhenger? I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 132-148. Medforfatter: Jan-Olav Henriksen. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Metoder i etikforskningen – udfordringer og muligheder. I Etik for sundhedsfagene, Åshild Slettebø, Per Nortvedt (red.), 97-122. Århus: KLIM. (vitenskapelig nivå 1) [Dette er en oversettelse av artikkel i samme bok publisert tidl. på norsk 2006, Gyldendal Akademisk]

Schmidt, Ulla
Poverty: A Challenge to Human Dignity. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 1 (1): 7 – 31. (vitenskapelig nivå 1)

Stifoss-Hanssen, Hans
The Dead and the Numb Body: Disaster and Ritual Memory, I Ritual Dynamics and the Science of Ritual, section III: Body, Performance, Agency and Experience, eds E Venbrux, T Quartier, J Wojtkowiak, 211 – 220. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. (Internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Aagedal, Olaf
Lystenning på graver som folkekyrkjeleg praksis. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.),166-180. Oslo:Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Aagedal, Olaf
Regionaliseringen av norsk religiøsitet. (saman med Pål Ketil Botvar og Pål Repstad) I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 166-180. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Aagedal, Olaf
Statsborgerseremonien (saman med Tine Damsholt og Tor E.Viblemo) I Rettigheter og tilhørighet. Evaluering av statsborgerregelverket, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet/Oxford Research. Oslo/Kristiansand

2009

Fagfellevurdert
____________________________________________________________________

Alternative Religion – A New Political Cleavage?: An Analysis of Norwegian Survey Data on New Forms of Spirituality
Pål Ketil Botvar (2009)
Politics and Religion, 2 (2009), 378-394

Scandinavian Folk Churches, Chauvinism and Xenophobia
Pål Ketil Botvar (2009)
I Annika Hvithamar, Margit Warburg og Brian Arly Jacobsen (red): Holy Nations and Global Identities. Civil Religion, Nationalism, and Globalisation.  Leiden: Brill 2009

Civil Religion in an Age of Changing Churches and Societies. A look at the Nordic Situation.

Pål Repstad (2009)
I Annika Hvithamar, Margit Warburg og Brian Arly Jacobsen (red.): Holy Nations and Global Identities. Civil Religion, Nationalism, and Globalisation. Leiden: Brill 2009, s. 199-214.

Sosiologisk blikk på Jehovas vitner.
Pål Repstad
I Hege Ringnes og Helje Sødal (red.): Jehovas vitner. En flerfaglig studie. Oslo: Universitetsforlaget 2009, s. 50-66.

A softer God and a more positive anthropology: Changes in a religiously strict region in Norway
Pål Repstad
Religion (39), s. 126-131.

Christian ethics and empirical research
Ulla Schmidt  (2009)
Studia Theologica. Nordic Journal of Theology Vol 63/1 (2009), 67–88.

Andre
____________________________________________________________________

Livsfaseriter på sykehus og sykehjem
Inger Furseth (2009)
I Ingvill Thorson Plesner og Cora Alexa Døving (red.): Livsfaseriter, Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge, s. 94-104.
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 2009

Konfirmasjonstiden har vært bra – jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene
Ida Marie Høeg (2009)

I Stig Lægdene (red): Praktisk kirkelig årbok 2009. Samfunnet i Gudstjenesten,  s. 221-236. KUN Kirkelig utdanningssenter i nord

Charles Taylor og religionssosiologien
Pål Repstad
I Anna D. Bremborg m.fl. (red.): Religionssociologi i brytningstider. En vänbok til Curt Dahlgren. Lund: Lund studies in sociology of religion, volume 7, Lunds universitet 2009, s. 66-80.

2008

Fagfellevurdert

Statskirke på lokalplan: Er høringssvarene påvirket av sosiale og kulturelle forhold i kommunene?
Pål Ketil Botvar (2008)
I Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme. Perspektiv nr. 18. s. 75-95. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Religion in the works of Habermas, Bourdieu, and Foucault
Inger Furseth (2008)
I Oxford Handbook of the Sociology of Religion, redigert av Peter Clarke, 98-115. Oxford: Oxford University Press.

Social capital and immigrant religion.
Inger Furseth (2008)
Nordic Journal of Religion and Society 2(21): 147-164

Elite og grunnplan i Den norske kirkes styringsorganer.
Pål Repstad (2008) I Hans Stifoss-Hansen og Inger Furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke, s. 61-74. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Christmas concerts – maintaining vicarious religion.
Pål Repstad
I Lise Kanckos og Ralf Karaunen (red.): Sosial samhörighet och religion. Festskrift til Susan Sundback. Åbo: Åbo Akademis förlag 2008, s. 101-110.

From sin to a gift of God. Constructions of change in conservative Christian organizations.

Pål Repstad (2008)

Journal of Contemporary Religion. 23(1) 2008, s. 17-31

Demokrati og valgordninger i Den norske kirke: Synspunkter, holdninger og strategier blant menigheter og medlemmer.

Ulla Schmidt (2008)

I Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme, s. 31–60.

Folkehelse og folkekirke – Nord-Trøndelags religiøse kjennetegn.

Hans Stifoss-Hanssen (2008) I Idar Kjølsvik og Jostein Holmen (red.): Helse – frelse. Samfunnsmedisin og livssyn – et møte: 135 – 144. Kristiansand: Høyskoleforlaget

”Frå 2005 til 2014. Kva kan Grunnlovsjubileet lære av unionsjubileet?”

Olaf Aagedal (2008)

I Hallvard Tjemeland, Miriam Tveit, Steinar Aas (red.): Korleis feire ein nasjonalstat i ei globalisert verd? Rapport frå Norske historiedagar 2008, Tromsø 19.-22.juni 2008. Speculum Boreale. Skriftserie for historie, Universitet i Tromsø. No.10. Tromsø

Annet

Barn og liturgi.

Turid Skorpe Lannem (2008)

I Turid Skorpe Lannem (red.): Trosopplæring – i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen, s. 13-16. KIFO

Kjenn ditt sokn! I

Turid Skorpe Lannem (2008)

Turid Skorpe Lannem (red.): Trosopplæring – i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen, s. 44-51. KIFO

Bakteppet – Kyrkjesyn i grunnlagsdokumenta for trusopplæringsreforma.

Turid Skorpe Lannem (2008)

I Turid Skorpe Lannem (red.): Trosopplæring – i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen, s. 52-63. KIFO

Gullalder i norsk sjelesorg?

Hans Stifoss-Hanssen (2008)

Halvårsskrift for praktisk teologi 1(25): 52 – 55

2007

Fagfellevurdert

Botvar, Pål Ketil 2007

”Why New Age is giving way to spirituality. The silent revolution within alternative religiosity”. I Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad, s.87-101. Trondheim: Tapir.

Repstad, Pål 2007

”Biskoper om bispedømmer,” Halvårsskrift for praktisk teologi, 24(1), s. 22-29.

Schmidt, Ulla  og Henriksen, J.-O 2007

A Warranted Performance? – A critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence. Studia Theologica. Nordic Journal of Theology.

Annet

Birkedal, Erling 2007

Tjener eller herre? Om kirken som pedagogisk aktør overfor barn og foreldre. Halvårsskrift for Praktisk teologi nr 2-2007. Luther Forlag.

Furseth, Inger 2007

Between theory and empirical analysis: Pål Repstad’s sociology.

I Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad, 17-35. Trondheim: Tapir

Schmidt, Ulla 2007

Religion og eutanasi, Minerva (temanummer om religion og etikk), høst 2007

Selbekk, Anne S og Aagedal Olaf 2007

Nasjonale jubileer og kirkelig minnepolitikk. Kirke og Kultur. 4/2007 s. 330- 346.

Stifoss-Hanssen, Hans 2007

Hjelpende ritualer, forberedende samtaler. I Møtet med den andre. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie, nr 13. Oslo 2007.

Stifoss-Hanssen, Hans 2007

Minnegudstjenester etter større ulykker. I Tidsskrift for Den norske legeforening, 2-07.

Øierud , Gunnfrid Ljones 2007

Kontekst og kommunikasjon i gudstjenesten. I Sirris, Stephen (red): Kirke og kultur i kontekst. Praktisk kirkelig årbok 2007. Tromsø: KUN

Aagedal, Olaf 2007

The Norwegian Seamen’s Church as a National Symbol. I Inger Furseth/Paul Leer-Salvesen (red.): Religion in Late Modernity. s. 55-68. Tapir Academic Press. Trondheim 2007.